Tiếng Việt | English

27/05/2017 - 17:44

Giao lưu, chia sẻ kinh nghiệm “Kỹ năng của nhà báo trong thu thập thông tin”

Ngày 27/5, phóng viên, biên tập viên Báo Long An có cuộc giao lưu, chia sẻ kinh nghiệm cùng nhà báo Hàn Ni - Báo Sài Gòn Giải phóng về “Kỹ năng của nhà báo trong thu thập thông tin".

Nhà báo Hàn Ni chia sẻ kinh nghiệm trong quá trình tác nghiệp

Các phóng viên, biên tập viên Báo Long An được nhà báo Hàn Ni chia sẻ kinh nghiệm về kỹ năng thu thập chứng cứ; đánh giá nguồn tin và giá trị của thông tin; trách nhiệm pháp lý trong việc công bố thông tin; phát hiện đánh giá đề tài, ngăn ngừa rủi ro,…

Phóng viên Báo Long An cũng chia sẻ những thuận lợi, khó khăn trong quá trình tác nghiệp, nhất là khi tổ chức thực hiện những đề tài điều tra.

Phóng viên Thúy Phương chia sẻ những khó khăn của nhà báo trẻ khi tác nghiệp

Qua cuộc giao lưu, chia sẻ kinh nghiệm góp phần nâng cao nghiệp vụ chuyên môn, nhất là kỹ năng tiếp nhận, xử lý và giải quyết nguồn tin của phóng viên, biên tập viên Báo Long An trong quá trình tác nghiệp./.

Phong Nhã

Chia sẻ bài viết