Tiếng Việt | English

14/11/2017 - 02:10

Tập huấn, hướng dẫn sử dụng phần mềm quản lý cán bộ, công chức, viên chức:

Góp phần nâng cao hiệu quả công việc

Đại diện cán bộ Sở Nội vụ phát biểu khai mạc lớp tập huấn, hướng dẫn sử dụng phần mềm quản lý

Thực hiện Công văn số 2507/UBND-KGVX, ngày 14/06/2017 của UBND tỉnh Long An về việc khắc phục lỗ hổng và nâng cấp phần mềm Quản lý cán bộ, công chức, viên chức (CBCCVC); từ ngày 09 đến 16/11/2017, Sở Nội vụ phối hợp Trung tâm Công nghệ thông tin và Truyền thông tổ chức các lớp tập huấn, hướng dẫn sử dụng phần mềm Quản lý CBCCVC. Đối tượng tập huấn gồm: CCVC phụ trách quản lý hồ sơ CBCCVC tại các sở, ngành, đơn vị trực thuộc UBND tỉnh và các đơn vị trực thuộc sở, ngành tỉnh.

Phần mềm Quản lý CBCCVC là giải pháp tổng thể được thiết kế và xây dựng áp dụng cho khối cơ quan Nhà nước. Qua đó, giúp các cơ quan theo dõi việc biến đổi thông tin của mỗi CBCCVC trong quá trình công tác từ khi bắt đầu vào cơ quan cho đến nghỉ hưu. Hệ thống giúp các cơ quan thẩm quyền quản lý CBCCVC quản lý hồ sơ nhân sự hiệu quả, giảm chi phí, thời gian, công sức, thuận tiện trong việc tra cứu, tìm kiếm hồ sơ CBCCVC. Hệ thống phần mềm có các chức năng phân quyền đến từng đơn vị, cho phép cán bộ tổ chức được phép cập nhật hồ sơ CBCCVC của đơn vị mình và bảo đảm tính bảo mật của hồ sơ giữa các đơn vị.

Các chức năng chính của phần mềm Quản lý CBCCVC: Quản lý tổ chức; Quản lý hồ sơ CBCCVC; Quản lý quá trình công tác; Quản lý quá trình lương, phụ cấp; Quản lý quá trình biên chế, hợp đồng; Quản lý quá trình đào tạo, bồi dưỡng; Quản lý quá trình khen thưởng, kỷ luật; Quản lý quá trình bảo hiểm; Quản lý quá trình công tác Đảng; Quản lý nâng lương thường xuyên/trước hạn; Quản lý điều động/thuyên chuyển; Quản lý bổ nhiệm/bổ nhiệm lại; Tra cứu, tìm kiếm hồ sơ CBCCVC; Báo cáo thống kê.

Đợt tập huấn nhằm khắc phục lỗ hổng và nâng cấp phần mềm Quản lý CBCCVC. Phần mềm mới dự kiến được áp dụng vào ngày 01/01/2018. Đề cương của phần mềm là "Nâng cấp phần mềm Quản lý CBCCVC năm 2017” do Sở Nội vụ làm chủ đầu tư. Các chức năng chính của phần mềm mới vẫn được giữ nguyên như cũ. Qua đó, góp phần tạo môi trường làm việc bảo đảm nhanh nhạy, chính xác, tiết kiệm thời gian và chi phí, nâng cao hiệu quả công việc./.

Trung tâm Thông tin và Thống kê KH&CN

Chia sẻ bài viết