Tiếng Việt | English

14/12/2015 - 17:09

Góp ý điều chỉnh quy hoạch xây dựng vùng Đồng bằng sông Cửu Long

Đáp ứng mục tiêu nâng cao vai trò, vị thế của vùng Đồng bằng sông Cửu Long (ĐBSCL), kết nối với chiến lược phát triển mới, tích hợp quy hoạch KT-XH, thích ứng với biến đổi khí hậu, đồng thời khắc phục các hạn chế trong việc triển khai quy hoạch được phê duyệt, góp phần giải quyết những bất cập, tồn tại trong phát triển vùng ĐBSCL, Viện quy hoạch xây dựng miền Nam thuộc Bộ Xây dựng thực hiện đồ án “Điều chỉnh quy hoạch xây dựng vùng ĐBSCL đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050" và tổ chức hội nghị tại Long An để tiếp nhận các ý kiến đóng góp của các sở, ngành và lãnh đạo tỉnh Long An.

Bản đồ vùng Đồng bằng sông Cửu Long (Ảnh Internet)

Trong bối cảnh của toàn cầu hóa, Việt Nam gia nhập WTO, AFTA, TPP có nhiều tác động trực tiếp cấu trúc kinh tế của vùng; sự nóng lên của toàn cầu và ảnh hưởng trực tiếp của quá trình biến đổi khí hậu đến vùng ĐBSCL; khủng hoảng năng lượng thế giới; ô nhiễm môi trường; khủng hoảng, suy thoái kinh tế; tình hình phức tạp về tranh chấp chủ quyền biển đảo trong khu vực và thế giới,... do vậy cần thiết phải điều chỉnh quy hoạch xây dựng phù hợp tình hình mới.

ĐBSCL có diện tích tự nhiên 40.604,7km2; dân số 17,5 triệu người (năm 2014); 330km đường biên giới giáp Campuchia; 700km giáp