Tiếng Việt | English

04/03/2020 - 13:55

Hàng ngàn hộ dân Tân Trụ thiếu nước sinh hoạt

Mới bước vào mùa khô nhưng một số xã của huyện Tân Trụ, tỉnh Long An đang thiếu nước sản xuất, sinh hoạt trầm trọng. Trong đó, 3 xã thiếu nước sinh hoạt nhiều nhất là Tân Phước Tây, Bình Trinh Đông và Nhựt Ninh.

Bộ đội cấp nước cho người dân ở huyên Tân Trụ

Theo Phó Chủ tịch UBND huyện - Trịnh Phước Trung, thời gian qua, 3 xã trên đang sử dụng nguồn nước