Tiếng Việt | English

08/06/2015 - 08:00

Hãy dành những gì tốt đẹp nhất cho trẻ em!

Trẻ em là mầm non, là chủ nhân tương lai của đất nước, là lớp người kế tục sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Sinh thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh luôn dành sự quan tâm và những tình cảm đặc biệt cho trẻ em. Người trông chờ lớp người trẻ sẽ làm cho non sông Việt Nam trở nên tươi đẹp, dân tộc Việt Nam bước lên đài vinh quang để sánh vai các cường quốc năm châu.

Từ tư tưởng của Bác Hồ, Đảng, Nhà nước ta rất quan tâm đến trẻ em và công tác bảo vệ, chăm sóc trẻ em. Việt Nam là một trong những quốc gia đầu tiên tán thành Công ước Quốc tế về Quyền trẻ em; nước ta cũng sớm ban hành Luật Bảo vệ, chăm sóc và giáo dục trẻ em. Trẻ em Việt Nam được pháp luật bảo vệ nhiều quyền: Quyền khai sinh có quốc tịch; quyền được chăm sóc, nuôi dưỡng; quyền được tôn trọng, bảo vệ tính mạng, thân thể, nhân phẩm và danh dự; quyền được học tập; quyền được vui chơi, giải trí, hoạt động văn hóa, nghệ thuật, thể dục, thể thao, du lịch; quyền được tiếp cận thông tin, bày tỏ ý kiến và tham gia hoạt động xã hội;...

Mặc dù KT-XH còn khó khăn, cùng với đà phát triển của đất nước, công tác trẻ em luôn được Đảng, Nhà nước và xã hội quan tâm, thực hiện các quyền trẻ em. Đến nay, 100% trẻ em dưới 6 tuổi đã được cấp thẻ bảo hiểm y tế miễn phí; trẻ em nghèo được hỗ trợ học tập; trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt được hưởng chính sách xã hội; trẻ em khuyết tật, bị bệnh tim bẩm sinh được hỗ trợ điều trị; nhiều khu vui chơi cho trẻ em ở vùng sâu, vùng xa được xây dựng; hằng năm, từ các diễn đàn trẻ em đã tạo cơ hội cho các em được trình bày, tham gia ý kiến,... Đặc biệt, tỉnh Long An đã được đánh giá là điểm sáng cả nước trong thực hiện mô hình xã, phường phù hợp với t