Tiếng Việt | English

17/12/2015 - 19:03

Long An

HĐND huyện Thủ Thừa tổ chức kỳ họp thứ 18 HĐND huyện khóa X, nhiệm kỳ 2011-2016

Trong 2 ngày 16 và 17-12-2015, HĐND huyện Thủ Thừa, tỉnh Long An tổ chức kỳ họp thứ 18 HĐND huyện khóa X, nhiệm kỳ 2011-2016 để đánh giá tình hình thực hiện Nghị quyết HĐND huyện về phát triển kinh tế - xã hội năm 2015, triển khai phương hướng nhiệm vụ năm 2016.


Các đại biểu tham dự kỳ họp

Về công nghiệp, hiện nay huyện có 04 dự án Khu công nghiệp đang triển khai thực hiện, thu hút đầu tư. Thương mại, dịch vụ cơ bản đáp ứng nhu cầu của người dân. Công tác quản lý quy hoạch, cấp giấy phép xây dựng, kinh doanh bảo đảm chặt chẽ, đúng trình tự, thủ tục theo quy định.

Các công trình xây dựng cơ bản từ nguồn vốn ngân sách bảo đảm tiến độ, giải ngân theo quy định. Ngoài ra, huyện tích cực, chủ động phối hợp các chủ đầu tư, các ngành tỉnh liên quan thực hiện công tác bồi thường, hỗ trợ, tái định cư, giải phóng và bàn giao mặt bằng đối với công trình do cấp trên đầu tư trên địa bàn. Lĩnh vực văn hóa - xã hội đạt và vượt các chỉ tiêu đề ra.

Tại kỳ họp, HĐND huyện thông qua 10 dự thảo Nghị quyết (NQ): NQ về chương trình hoạt động giám sát của HĐND huyện năm 2016; NQ về dự toán kinh phí hoạt động HĐND huyện năm 2016; NQ về dự toán thu, chi ngân sách năm 2016; NQ về điều chỉnh Khu công nghiệp thị trấn Thủ Thừa;... ./.

CTV Ngọc Hân – Trung Hiếu

Chia sẻ bài viết