Tiếng Việt | English

06/05/2019 - 14:43

HĐND tỉnh Long An chuẩn bị nội dung, chương trình kỳ họp lệ giữa năm 2019

Sáng 06/5, Thường trực HĐND tỉnh Long An họp với các cơ quan liên quan để thống nhất dự kiến thời gian, địa điểm, nội dung và công tác chuẩn bị, tổ chức kỳ họp thứ 14 (kỳ họp lệ giữa năm 2019), HĐND tỉnh khóa IX.

Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh Long An - Nguyễn Thanh Cang yêu cầu tuyên truyền về thời gian, nội dung kỳ họp đến cử tri, nhân dân trong tỉnh biết để theo dõi, đóng góp ý kiến

Kỳ họp thứ 14 (kỳ họp lệ giữa năm 2019), HĐND tỉnh khóa IX, dự kiến tổ chức trong 2 ngày (18 và 19/7/2019) tại Hội trường Tỉnh ủy. Trước đó, HĐND tỉnh sẽ tổ chức kỳ họp bất thường vào cuối tháng 5/2019 để thảo luận một số vấn đề quan trọng, cấp bách.

Theo chương trình, tại kỳ họp lệ giữa năm 2019, Thường trực HĐND tỉnh sẽ trình các báo cáo về tình hình hoạt động của Thường trực HĐND tỉnh 6 tháng đầu năm 2019 và nhiệm vụ 6 tháng cuối năm; tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri trước kỳ họp thứ 14, HĐND tỉnh khóa IX; kết quả giám sát chuyên đề “Việc chấp hành chính sách, pháp luật trong thực hiện các dự án đầu tư hạ tầng công nghiệp và dân cư trên địa bàn tỉnh”;…

Bên cạnh đó, UBND tỉnh sẽ trình báo cáo về tình hình thực hiện dự toán ngân sách Nhà nước; tiến độ đầu tư xây dựng cơ bản; kết quả công tác phòng, chống tham nhũng. Đồng thời, đề nghị ban hành Nghị quyết về quy định chế độ đi học đối với cán bộ, công chức, viên chức Nhà nước và mức thù lao đối với giảng viên, báo cáo viên; chính sách hỗ trợ liên kết sản xuất và tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp; mức thu học phí năm học 2019 - 2020;…

Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh – Nguyễn Thanh Cang yêu cầu, các cơ quan có liên quan khẩn trương triển khai công tác chuẩn bị nội dung trình kỳ họp đúng tiến độ, đạt chất lượng. Nội dung các báo cáo, tờ trình, dự thảo nghị quyết phải được chuẩn bị kỹ, sát thực tế, có tính khả thi, bảo đảm đủ cơ sở pháp lý, hồ sơ theo quy định. Thông tin, tuyên truyền về thời gian, nội dung kỳ họp đến cử tri, nhân dân trong tỉnh biết để theo dõi, đóng góp ý kiến./.

An Kỳ

Chia sẻ bài viết