Tiếng Việt | English

14/05/2018 - 19:30

HĐND tỉnh Long An triển khai công tác chuẩn bị kỳ họp thứ 10

Chiều ngày 14/5, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Long An – Phạm Văn Rạnh chủ trì cuộc họp cho ý kiến về nội dung, thời gian và công tác chuẩn bị tổ chức kỳ họp thứ 10 (kỳ họp lệ giữa năm 2018), HĐND tỉnh khóa IX.

Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh - Phạm Văn Rạnh yêu cầu, nội dung các báo cáo, tờ trình, dự thảo nghị quyết phải được rà soát, thẩm tra kỹ, bảo đảm chất lượng và đúng thời gian quy định

Kỳ họp thứ 10, HĐND tỉnh khóa IX, dự kiến tổ chức vào ngày 12 và 13/7/2018, tại Hội trường Tỉnh ủy, với nhiều nội dung quan trọng.

Theo đó, Thường trực HĐND tỉnh trình báo cáo giám sát kết quả giải quyết ý kiến, kiến nghị của cử tri phản ảnh trước và sau kỳ họp thứ 8 (kỳ họp lệ cuối năm 2017); báo cáo giám sát chuyên đề “Việc chấp hành chính sách, pháp luật về bảo vệ môi trường tại các khu công nghiệp, cụm công nghiệp trên địa bàn tỉnh”; tờ trình đề nghị ban hành Nghị quyết về thành lập Đoàn giám sát chuyên đề “Việc thực hiện công tác cải cách hành chính trên địa bàn tỉnh”;…

UBND tỉnh sẽ trình HĐND tỉnh các báo cáo và tờ trình về tiến độ, kết quả thực hiện các nghị quyết, kết luận về giám sát, chất vấn trong năm 2017 của HĐND tỉnh và Thường trực HĐND tỉnh; giải trình, tiếp thu các ý kiến, kiến nghị của cử tri trước kỳ họp thứ 10, HĐND tỉnh khóa IX; đề nghị ban hành Nghị quyết về quy định mức hỗ trợ dự án phát triển sản xuất, đa dạng hóa sinh kế và nhân rộng mô hình giảm nghèo; đề nghị ban hành Nghị quyết về quy định phụ cấp kiêm nhiệm các chức danh cán bộ, công chức cấp xã và những người hoạt động không chuyên trách ở ấp, khu phố;…

Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh – Phạm Văn Rạnh yêu cầu, UBND tỉnh, các Ban của HĐND tỉnh và các sở, ngành liên quan phải làm tốt công tác chuẩn bị kỳ họp. Trong đó, thời gian, địa điểm tổ chức tiếp xúc cử tri phải thông báo công khai để mở rộng thành phần cử tri dự. Nội dung các báo cáo, tờ trình, dự thảo nghị quyết phải được rà soát, thẩm tra kỹ, bảo đảm chất lượng và đúng thời gian quy định./.

An Kỳ

Chia sẻ bài viết