Tiếng Việt | English

23/12/2015 - 09:22

Long An

Hiệp đồng giao nhận quân năm 2016

Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Long An triển khai hiệp đồng giao nhận quân nhằm bảo đảm giao quân năm 2016 đủ số lượng, chất lượng, đúng quy trình, đúng Luật Nghĩa vụ quân sự, góp phần xây dựng lực lượng thường trực và dự bị động viên vững mạnh trong tình hình mới.


Chủ tịch UBND tỉnh Long An - Đỗ Hữu Lâm kiểm tra công tác tuyển quân năm 2015 tại huyện Thạnh Hóa

Năm 2016, Long An được giao chỉ tiêu tuyển chọn và gọi 1.600 thanh niên nhập ngũ. Thực hiện tuyển quân 1 đợt, các địa phương thực hiện phương thức tuyển quân “tròn khâu”, nâng cao chất lượng tuyển quân “tuyển người nào chắc người đó” giao quân không bù đổi.

Mỗi huyện, thị xã, thành phố tuyển chọn đảng viên nhập ngũ 2% và tốt nghiệp THPT trở lên so với chỉ tiêu. Chú ý tuyển hết công dân có sức khỏe loại 1, loại 2 trừ các trường hợp có lý do đột xuất đặc biệt, riêng loại 3 phải có trình độ trung cấp, cao đẳng, đại học.

Các địa phương phân công cán bộ đi giao quân phải nắm chắc số lượng, chất lượng và các nội dung khác có liên quan đến công tác giao quân; chịu trách nhiệm cùng cán bộ khung của đơn vị nhận quân tổ chức vận chuyển quân đến đơn vị nhận, bảo đảm an toàn để bàn giao và ký biên bản bàn giao quân.

Ngày 4-2-2016, các huyện, thị xã và thành phố sẽ phát lệnh gọi nhập ngũ. Đúng 7 giờ ngày 24-2-2016, các huyện, thị xã và thành phố làm lễ giao quân cho các đơn vị./.

Trung Dũng

Chia sẻ bài viết