Tiếng Việt | English

23/08/2019 - 15:00

Hiệu quả bước đầu Đề án sản xuất 2.000ha thanh long ứng dụng công nghệ cao

Nhằm nâng cao chất lượng, sức cạnh tranh và hướng đến xây dựng thương hiệu cho trái thanh long, huyện Châu Thành Long An tập trung tái cơ cấu ngành nông nghiệp, trong đó xây dựng các mô hình kinh tế hợp tác gắn với thực hiện Đề án sản xuất 2.000ha thanh long ứng dụng công nghệ cao (ƯDCNC), bước đầu mang lại hiệu quả.

Hiện nay, toàn huyện có 9.100ha thanh long, trong đó có 7.837ha cho trái. Sản lượng thanh long trên 300.000 tấn/năm. Bình quân, sau khi trừ chi phí, nông dân lãi từ 400-700 triệu đồng/ha/năm.

Sau 3 năm thực hiện Đề án sản xuất 2.000ha thanh long ƯDCNC, đến nay, huyện thực hiện được 2.077ha, đạt 103,9% với 3.520 hộ tham gia (trong đó, diện tích thực hiện mô hình điểm 849ha với 1.453 hộ, mô hình nhân rộng 1.228ha với 2.067 hộ tham gia). Toàn huyện có 130,31ha thanh long với 112 hộ được ngành chức năng cấp giấy chứng nhận VietGAP. Hiện tại, hồ sơ đăng ký sản xuất thanh long đạt tiêu chuẩn VietGAP được Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn thẩm định và thống nhất cho đơn vị tư vấn thực hiện tiếp với diện tích 167,33ha (321 hộ).

Mô hình tưới nước tiết kiệm cho cây thanh long ở xã  Vĩnh Công

Huyện ký kết hợp tác với Công ty Cổ phần Tập đoàn Quế Lâm triển khai sản xuất nông nghiệp theo hướng hữu cơ. Trong đó, mô hình tại xã Thanh Phú Long bước đầu đạt hiệu quả, tiếp tục nhân rộng. Ngoài ra, Công ty Cổ phần LaViFood sẽ hỗ trợ xây dựng chuỗi sản xuất giá trị, chuyển giao khoa học - kỹ thuật cho xã viên hợp tác xã (HTX) và nông dân, thu mua thanh long của các HTX trên địa bàn huyện. Trước mắt, công ty thu mua khoảng 270 tấn thanh long/tháng của các HTX thông qua Hiệp hội Thanh long tỉnh. Hiện nay, Sở Khoa học và Công nghệ trao giấy chứng nhận mã số, mã vạch của Tổng cục Đo lường Chất lượng Việt Nam cho 5/13 HTX. Huyện củng cố 13 HTX hiện có với diện tích 397,85ha. Toàn huyện còn xây dựng được 104 mô hình tưới nước tiên tiến với diện tích trên 72ha; triển khai trình diễn được 8 máy băm cành thanh long để làm phân hữu cơ tại các xã: Hòa Phú, An Lục Long, Long Trì và thị trấn Tầm Vu.

Thực hiện Đề án 250ha thanh long ƯDCNC của xã Dương Xuân Hội, ấp Vĩnh Xuân A được giao thực hiện 70ha. Đến thời điểm này, ấp thực hiện đạt kế hoạch. Theo Bí thư Đảng ủy xã Dương Xuân Hội - Đỗ Phúc Hậu, trong quá trình triển khai sản xuất thanh long ƯDCNC, đa số nông dân đồng tình hưởng ứng. Tuy nhiên, không ít nông dân còn e ngại khi tham gia vào tổ hợp tác, HTX cũng như ứng dụng tiến bộ khoa học - kỹ thuật vào sản xuất. Để người dân tham gia, ngành chức năng cần đẩy mạnh kêu gọi doanh nghiệp bao tiêu sản phẩm.

Có thể nói, Đề án sản xuất 2.000ha thanh long ƯDCNC gắn với tái cơ cấu ngành nông nghiệp và xây dựng nông thôn mới đạt kết quả bước đầu, tạo ra những sản phẩm sạch, an toàn, chất lượng, góp phần tăng lợi nhuận cho nông dân./.                               

Minh Trực

Chia sẻ bài viết