Tiếng Việt | English

16/04/2019 - 14:48

Hiệu quả bước đầu sắp xếp, bố trí chức danh không chuyên trách

Thời gian qua, các địa phương trong tỉnh tập trung tuyên truyền, phổ biến các nội dung của Đề án 02-ĐA/TU và Kế hoạch 48-KH/TU, ngày 29/12/2017 của Tỉnh ủy và Ban Thường vụ Tỉnh ủy về sắp xếp tinh gọn tổ chức bộ máy, nâng cao hiệu quả hoạt động của hệ thống chính trị tỉnh Long An. Qua đó, tạo sự đồng thuận của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức (CBCCVC) nói chung, người hoạt động không chuyên trách (KCT) nói riêng trong việc tinh gọn bộ máy, nâng chất lượng hoạt động, hiệu quả quản lý nhà nước.

Nâng cao hiệu quả hoạt động của hệ thống chính trị

Bến Lức là một trong những địa phương đi đầu trong việc sắp xếp, bố trí người hoạt động KCT. Trưởng phòng Nội vụ huyện Bến Lức - Trần Văn Tươi cho biết, bám sát sự chỉ đạo của Tỉnh ủy về thực hiện Đề án 02, Kế hoạch 24/KH-UBND, ngày 24/01/2018 của UBND tỉnh về việc sắp xếp tinh gọn tổ chức bộ máy, nâng cao hiệu quả hoạt động của hệ thống chính trị theo Nghị quyết số 18-NQ/TW, 19-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương (khóa XII), Huyện ủy, UBND huyện tích cực tuyên truyền, quán triệt đến toàn thể CBCC, người hoạt động KCT về mục đích, ý nghĩa của việc tinh giản biên chế và nâng cao chất lượng đội ngũ CBCCVC. Đồng thời, xây dựng kế hoạch bố trí, sắp xếp lại bộ máy nhằm nâng cao chất lượng CBCCVC theo hướng tinh gọn, hiệu quả.

Bộ máy hành chính cấp xã được sắp xếp tinh gọn, góp phần  nâng cao chất lượng hoạt động, hiệu quả quản lý nhà nước

Bộ máy hành chính cấp xã được sắp xếp tinh gọn, góp phần  nâng cao chất lượng hoạt động, hiệu quả quản lý nhà nước

Trong quá trình sắp xếp tinh gọn tổ chức bộ máy và những người hoạt động KCT, Huyện ủy, UBND huyện Bến Lức luôn phát huy tinh thần dân chủ, công khai, minh bạch; chủ động lắng nghe, tiếp thu ý kiến đóng góp của cán bộ, đảng viên và quần chúng nhân dân. Nhờ đó, đến nay, huyện hoàn thành việc bố trí, lồng ghép, tinh gọn đội ngũ CBCCVC, nhất là những người hoạt động KCT theo đúng kế hoạch đề ra. “Toàn huyện có 15 xã, thị trấn với 299 cán bộ KCT cấp xã; có 101 ấp, khu phố với 909 người hưởng phụ cấp KCT. Sau khi sắp xếp, bố trí lại, huyện còn 91 cán bộ KCT cấp xã (giảm 208 người); 404 người KCT ấp, khu phố (giảm 505 người), tiết kiệm được 260 triệu đồng/tháng chi phí tiền lương, phụ cấp” - ông Trần Văn Tươi thông tin.

Theo báo cáo của UBND tỉnh, với cách làm công khai, dân chủ, sát với điều kiện thực tế, đến nay, các chức danh KCT của 192 xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh được sắp xếp tinh gọn và bước đầu đi vào hoạt động nền nếp. Việc bố trí kiêm nhiệm chức danh KCT cấp xã, trung bình chung của tỉnh giảm 42,77%, tương ứng giảm 1.661 người so với quy định. Riêng việc bố trí chức danh ở ấp, khu phố giảm 1.701 người, tương ứng giảm 30,89%. Sau khi bố trí, sắp xếp các chức danh KCT bộ máy cấp xã, ấp được tinh giản, gọn nhẹ hơn, đặc biệt là việc nhất thể hóa chức danh bí thư chi bộ kiêm trưởng ấp không những góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo của Đảng mà còn tạo điều kiện thuận lợi cho thực hiện nhiệm vụ chính quyền ở cơ sở.

Tiếp tục tháo gỡ khó khăn

Mặc dù được sự đồng thuận từ phía đội ngũ cán bộ KCT và người dân nhưng trên thực tế, việc sắp xếp cán bộ KCT ở các địa phương hiện gặp không ít khó khăn. Theo Phó Bí Thường trực Đảng ủy xã Mỹ Yên, huyện Bến Lức - Nguyễn Văn Trường, sau khi sắp xếp, bố trí chức danh KCT, người hoạt động ở xã hiện còn 7 cán bộ KCT (giảm 5 người); người hoạt động KCT ở ấp còn 41 người (giảm 31 người), trong đó, có 4/8 ấp bố trí bí thư chi bộ kiêm trưởng ấp. Việc bố trí bí thư chi bộ kiêm trưởng ấp tạo điều kiện sâu sát thực tế, nắm bắt tình hình chính trị, tư tưởng, việc chấp hành chính sách, pháp luật của cán bộ, đảng viên và người dân tốt hơn,... Tuy nhiên, khi một người đảm nhận cả hai chức danh thì khối lượng công việc rất nhiều, do đó cần có sự nhiệt tình, trách nhiệm, khách quan trong thực hiện nhiệm vụ để người dân tin tưởng, ủng hộ,...

Bộ máy hành chính cấp xã được sắp xếp tinh gọn, góp phần  nâng cao chất lượng hoạt động, hiệu quả quản lý nhà nước

Bộ máy hành chính cấp xã được sắp xếp tinh gọn, góp phần  nâng cao chất lượng hoạt động, hiệu quả quản lý nhà nước

Cán bộ KCT cấp xã, ấp là những người gần dân, nhiệt tình tham gia các hoạt động xây dựng địa phương và trực tiếp thực hiện việc tuyên truyền, phổ biến chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước đến với người dân. Theo Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy xã Bình Phong Thạnh, huyện Mộc Hóa - Võ Bạch Tuyết: “Trong công việc thường ngày, cán bộ KCT luôn nêu cao tinh thần làm việc; sẵn sàng chia sẻ, gánh vác trách nhiệm với cán bộ chuyên trách. Ngoài giải quyết công việc hành chính được phân công phụ trách, đội ngũ cán bộ KCT cũng gắn bó với các hoạt động, phong trào ở cơ sở. Vì vậy, những người hoạt động KCT cần sớm được hưởng chế độ sau khi thôi nhận nhiệm vụ theo Đề án 02. Mặt khác, hiện nay, chế độ tiền lương và phụ cấp của cán bộ KCT còn thấp, chưa tương xứng với những gì họ cống hiến”.

Thông tin từ UBND tỉnh, hiện nay, tỉnh tiếp tục đẩy mạnh thực hiện đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả theo Nghị quyết số 18-NQ/TW, 19-NQ/TW, ngày 25/10/2017 của Ban Chấp hành Trung ương 6 (khóa XII); ban hành Quy định chế độ hỗ trợ thôi việc do sắp xếp tổ chức bộ máy cấp xã theo Đề án số 02 ĐA/TU, ngày 29/12/2017 của Tỉnh ủy và Đề án sắp xếp đơn vị hành chính trên địa bàn tỉnh Long An; đồng thời, cơ cấu lại đội ngũ CBCCVC, phân cấp, phân quyền đối với những lĩnh vực đã có chủ trương thực hiện,...

Mặc dù việc sắp xếp, tổ chức lại đội ngũ cán bộ KCT theo hướng không giảm các đầu mối công việc mà giảm số lượng người được triển khai chưa lâu nhưng hiệu quả bước đầu mang lại khá khả quan. Qua đó, góp phần đáng kể trong việc tinh gọn bộ máy, nâng cao hiệu quả công tác lãnh, chỉ đạo, triển khai, thực hiện nhiệm vụ chính trị ở cơ sở./.

Sông Măng

Chia sẻ bài viết