Tiếng Việt | English

06/11/2019 - 11:45

Hiệu quả tuyên truyền qua mạng xã hội

Ứng dụng công nghệ thông tin, trong đó có mạng xã hội vào công tác quản lý, điều hành, thực hiện nhiệm vụ chuyên môn,... đang được nhiều cơ quan, ban, ngành tỉnh, trong đó có huyện Bến Lức, tỉnh Long An thực hiện hiệu quả.

Trang Facebook Bến Lức Anh hùng, Người Bến Lức, góp phần giáo dục truyền thống lịch sử của dân tộc, lịch sử địa phương

Trang Facebook Bến Lức Anh hùng, Người Bến Lức, góp phần giáo dục truyền thống lịch sử của dân tộc, lịch sử địa phương

Sau khi trang Facebook Bến Lức anh hùng đi vào hoạt động và mang lại hiệu quả thiết thực trong tuyên truyền, đấu tranh, phản bác các thông tin xấu, độc trên không gian mạng,… nhất là khi trang đăng tải nhiều bài viết hay, chia sẻ tin bài ca ngợi tình yêu quê hương đất nước, ca ngợi Đảng, Bác Hồ và thường xuyên đăng tải những status kêu gọi đoàn viên, thanh niên tham gia xây dựng tổ chức đoàn vững mạnh, tuyên truyền các sự kiện, những ngày lễ lớn của đất nước, khơi dậy tình yêu quê hương, lòng tự hào dân tộc,… các trang: Người Bến Lức, Chúng tôi yêu Bộ đội Cụ Hồ, Công đoàn Bến Lức, Tuổi trẻ Bến Lức,... cũng tạo được sự quan tâm của nhiều người. Các trang mạng xã hội đó góp phần thông tin về đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, đồng thời kêu gọi người dân cảnh giác trước những âm mưu của các thế lực thù địch,… Ngoài ra, các trang Facebook trên còn chỉ dẫn các đường link của các website chính thống, tạo hiệu ứng và sức lan tỏa mạnh mẽ, thu hút ngày càng nhiều đoàn viên và cộng đồng tham gia. Hiện trang Facebook Bến Lức Anh hùng, Chúng Tôi Yêu Bộ Đội Cụ Hồ, Tuổi trẻ Bến Lức,… có từ 1.000-3.000 thành viên tham gia. 

Thấy được sức mạnh của mạng xã hội trong việc tập hợp, gắn kết đoàn viên, thanh niên, Huyện đoàn Bến Lức chỉ đạo các tổ chức, cơ sở Đoàn chủ động tham gia mạng xã hội trong điều hành, tổ chức các hoạt động Đoàn, mỗi đơn vị đoàn thành lập một trang hoặc tài khoản Facebook để tuyên truyền, giáo dục và kết nối đoàn viên, thanh niên. Đến nay, bên cạnh hệ thống website, trang Facebook của Đoàn Thanh niên huyện, các cấp bộ đoàn ở xã, thị trấn còn xây dựng các trang Facebook để kết nối thanh niên. Các trang này tham gia tích cực vào công tác định hướng tư tưởng cho thanh, thiếu niên và kết nối đoàn viên, thanh niên tham gia các hoạt động.Nhiều hoạt động được triển khai trên trang Facebook đã thay thế dần việc sử dụng văn bản, hay thông báo các nội dung qua cuộc họp. Nhờ vậy, các phong trào của địa phương ngày càng có sức lan tỏa rộng khắp và mang lại những hiệu ứng tích cực trong cộng đồng,…/.

VIệt Hằng

Chia sẻ bài viết