Tiếng Việt | English

30/06/2018 - 13:18

Hỗ trợ bò giống cho hộ nghèo

Ngày 30/6, huyện Đức Hòa, tỉnh Long An trao 60 con bò giống cho các hộ nghèo nhằm tạo điều kiện để các gia đình vươn lên thoát nghèo.

Người dân nhận bò giống

Số bò giống lần này được trao cho hộ nghèo ở các xã: An Ninh Tây, An Ninh Đông, Tân Phú, Mỹ Hạnh Bắc, Mỹ Hạnh Nam và thị trấn Hiệp Hòa. Tổng kinh phí trao bò là 900 triệu đồng do nguyên Chủ tịch nước - Trương Tấn Sang vận động Ngân hàng Bưu điện Liên Việt tài trợ. Trong đó, mỗi con bò trị giá 14 triệu đồng và mỗi hộ nhận 1 triệu đồng tiền hỗ trợ làm chuồng./.

Quỳnh Trang

Chia sẻ bài viết