Tiếng Việt | English

06/12/2017 - 15:34

Hoạt động của hợp tác xã ngày càng thực chất

Sau hơn 04 năm triển khai Luật Hợp tác xã (HTX), kinh tế tập thể (KTTT) với nòng cốt là HTX, bước đầu thể hiện chuyển biến về chất lượng, hiệu quả, ngày càng thể hiện rõ nét hơn vai trò quan trọng và có ý nghĩa toàn diện về kinh tế, chính trị, xã hội.

Phát triển kinh tế tập thể, hợp tác xã giữ vai trò nòng cốt

Sáng ngày 06/12, Văn phòng Chính phủ phối hợp Bộ Kế hoạch và Đầu tư tổ chức Hội nghị trực tuyến toàn quốc Sơ kết thi hành Luật HTX năm 2012. Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Chính phủ, Trưởng ban Chỉ đạo đổi mới phát triển KTTT và HTX - Vương Đình Huệ chủ trì hội nghị. Tại điểm cầu Long An, Phó Chủ tịch UBND tỉnh - Nguyễn Văn Được chủ trì.

Luật HTX năm 2012 được Quốc hội thông qua ngày 20/11/2012, chính thức có hiệu lực từ ngày 01/7/2013 trên cơ sở tiếp thu kinh nghiệm phổ biến quốc tế và phù hợp với xu hướng mới phát triển HTX ở nước ta, quy định rõ bản chất của tổ chức HTX, đã tạo ra khung pháp luật cơ bản phù hợp nhằm khuyến khích, tạo điều kiện thúc đẩy phát triển HTX.

Sau hơn 04 năm triển khai Luật HTX năm 2012, KTTT với nòng cốt là HTX, bước đầu thể hiện chuyển biến về chất lượng, hiệu quả, ngày càng thể hiện rõ nét hơn vai trò quan trọng và có ý nghĩa toàn diện về kinh tế, chính trị, xã hội và có những tín hiệu mới trong công cuộc phát triển phong trào HTX toàn quốc.

Hiện toàn quốc có 20.768 HTX, thu hút trên 6,2 triệu thành viên tham gia, trong đó, có 6.378 HTX thành lập mới (riêng năm 2017 có trên 2.000 HTX thành lập mới); 43 Liên hiệp HTX, giảm 01 Liên hiệp HTX so với năm 2013. Riêng trên địa bàn Long An, sau khi thi hành Luật HTX năm 2012; đến nay, toàn tỉnh có 2 Liên hiệp HTX: Long An và Cần Giuộc, tăng 1 liên hiệp HTX; 133 HTX; trong đó, đã tổ chức lại hoạt động 119 HTX, chiếm 90% tổng số HTX và có 23 HTX ngưng hoạt động.

Thời gian qua, khu vực KTTT, HTX hoạt động khá ổn định. Các thành viên HTX vừa là chủ, vừa là khách hàng, cùng hoạt động, chịu trách nhiệm về hoạt động của mình, bảo đảm công bằng, nhân văn mà không một mô hình kinh tế nào có được.

 Phó Thủ tướng Chính phủ - Vương Đình Huệ đánh giá cao kết quả đã đạt tại các địa phương trong thời gian qua. Phó Thủ tướng nhấn mạnh: Để tiếp tục triển khai hiệu quả Luật HTX năm 2012, các địa phương tập trung đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động về vai trò, vị trí và tầm quan trọng của HTX trong điều kiện mới đối với các thành viên HTX và cộng đồng dân cư, kịp thời kiến nghị khó khăn, vướng mắc của địa phương mình với cơ quan có thẩm quyền xem xét, giải quyết, tạo điều kiện tốt nhất cho HTX tại địa phương phát triển.

Đồng thời, nâng cao nhận thức cả hệ thống chính trị, nếu có HTX kiểu mới cần có tư duy mới trong cách lãnh đạo. Đối với các HTX, cần thực hiện đúng nguyên tắc tự nguyện, bình đẳng, cùng có lợi, chuẩn bị kỹ phương án kinh doanh, công khai, minh bạch phương án phân phối lợi nhuận, trao đổi, học tập kinh nghiệm, nhân rộng mô hình HTX hoạt động hiệu quả, góp phần thúc đẩy phát triển HTX tương xứng với tiềm năng, lợi thế. /.

Huỳnh Phong

Chia sẻ bài viết