Tiếng Việt | English

Chuyên Đề: Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh

“Trái ngọt” từ Nghị quyết 33

“Trái ngọt” từ Nghị quyết 33

Cập Nhật 16-02-2018 16:09: 54

Các nẻo đường từ thành thị đến nông thôn đều khởi sắc! Ngoài sự đầu tư của Nhà nước, người dân cũng góp phần “thay áo mới” cho quê hương, tạo nên môi trường văn hóa lành mạnh. Đó là những con người với đức tính tốt đẹp, hướng đến chân - thiện - mỹ như tinh thần Nghị quyết số 33-NQ/TW, ngày 09/6/2014, Hội nghị Trung ương 9 (khóa XI) về “Xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước”.

Tag: Nghị quyết 33, mùa xuân, tết nguyên đán, môi trường văn hóa, nông thôn, nhà nước và nhân dân cùng làm, Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch, Long An

Châu Thành: Tăng cường kiểm tra, giám sát để xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh

Châu Thành: Tăng cường kiểm tra, giám sát để xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh

Cập Nhật 09-02-2018 00:15: 01

Những năm qua, Ủy ban Kiểm tra (UBKT) Huyện ủy Châu Thành, tỉnh Long An làm tốt chức năng tham mưu, giúp Huyện ủy lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt nhiệm vụ kiểm tra, giám sát (KTGS) tổ chức cơ sở Đảng, đảng viên, góp phần xây dựng Đảng bộ trong sạch, vững mạnh.

Tag: xây dựng Đảng, công tác cán bộ, chống tham nhũng, kiểm tra, giám sát, ủy ban kiểm tra, huyện ủy Châu Thành, Long An

Vĩnh Châu B - điểm sáng trong công tác xây dựng Ðảng

Vĩnh Châu B - điểm sáng trong công tác xây dựng Ðảng

Cập Nhật 05-02-2018 12:03: 18

Năm 2017, Đảng bộ xã Vĩnh Châu B, huyện Tân Hưng, tỉnh Long An thực hiện nhiều giải pháp đồng bộ nhằm nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức Đảng; lãnh đạo thực hiện hiệu quả nhiệm vụ, phát triển KT-XH địa phương, được công nhận là Đảng bộ trong sạch, vững mạnh tiêu biểu.

Tag: Vĩnh Châu B, nông thôn mới, phát triển kinh tế, xây dựng Đảng, hạ tầng nông thôn, đầu tư giao thông, Long An

Báo công dâng Bác

Báo công dâng Bác

Cập Nhật 25-01-2018 16:18: 12

Thời gian qua, Công an huyện Cần Đước, tỉnh Long An thực hiện việc “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” gắn với phong trào thi đua “Công an nhân dân học tập, thực hiện Sáu điều Bác Hồ dạy” bằng những việc làm thiết thực, góp phần nâng cao phẩm chất đạo đức, bản lĩnh chính trị của cán bộ, chiến sĩ (CBCS) đơn vị, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao; trong đó có Hội nghị Báo công dâng Bác.

Tag: công an nhân dân, cán bộ, chiến sĩ, Cần Đước, báo công dâng Bác, kỷ luật, phục vụ nhân dân, Long An

Kiến Tường: Công tác xây dựng Đảng đạt nhiều kết quả

Kiến Tường: Công tác xây dựng Đảng đạt nhiều kết quả

Cập Nhật 25-01-2018 10:42: 41

Ngày 24/01, Phó bí thư Thị ủy Kiến Tường, tỉnh Long An - Nguyễn Phú Kiểm chủ trì Hội nghị tổng kết công tác tổ chức xây dựng Đảng năm 2017; công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật trong Đảng năm 2017 và triển khai phương hướng, nhiệm vụ năm 2018.

Tag: xây dựng Đảng, Thị ủy Kiến Tường, kiểm tra, giám sát, Ủy ban kiểm tra, tổ chức cơ sở Đảng, khen thưởng, tiêu biểu, Long An

Lan tỏa tình thương

Lan tỏa tình thương

Cập Nhật 20-01-2018 15:43: 40

Giữa những bộn bề lo toan của cuộc sống, vẫn có những người âm thầm lặng lẽ làm đẹp cho đời.

Tag: Lan tỏa tình thương, cơm từ thiện, làm đẹp cho đời, long an

Tập trung nâng cao chất lượng công tác xây dựng Đảng trong Đảng bộ Quân sự tỉnh

Tập trung nâng cao chất lượng công tác xây dựng Đảng trong Đảng bộ Quân sự tỉnh

Cập Nhật 09-01-2018 01:20: 01

Những năm qua, công tác xây dựng Đảng (XDĐ) của Đảng bộ Quân sự tỉnh chuyển biến tích cực về mọi mặt; hàng năm, có trên 55% chi bộ, trên 80% đảng bộ đạt trong sạch, vững mạnh và hoàn thành tốt nhiệm vụ; gần 96% đảng viên (ĐV) đủ tư cách hoàn thành tốt và xuất sắc nhiệm vụ; năm 2015 và 2017, lực lượng vũ trang (LLVT) tỉnh được tặng cờ thi đua của Bộ Quốc phòng. Đạt những kết quả trên là nhờ Đảng bộ luôn coi trọng và thường xuyên chăm lo xây dựng các tổ chức Đảng trong sạch, vững mạnh với nhiều giải pháp đồng bộ, thiết thực.

Tag: Đảng bộ Quân sự tỉnh, xây dựng Đảng, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, trong sạch, vững mạnh, lực lượng vũ trang, Long An, Phạm Văn Rạnh

Chi cục Dân số - Kế hoạch hóa gia đình: Tích cực học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh

Chi cục Dân số - Kế hoạch hóa gia đình: Tích cực học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh

Cập Nhật 14-12-2017 23:25: 02

Hàng tuần, sau giờ chào cờ, chi bộ duy trì kể chuyện về tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Hàng tháng, mỗi cán bộ, đảng viên, công chức, kể một mẩu chuyện và rút ra bài học kinh nghiệm.

Tag: Chi cục Dân số - Kế hoạch hóa gia đình, học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh, phong cách Hồ Chí Minh, long an

Học Bác gắn với thực hiện nhiệm vụ chuyên môn

Học Bác gắn với thực hiện nhiệm vụ chuyên môn

Cập Nhật 01-12-2017 16:28: 45

Trường THPT Lê Quý Đôn, TP.Tân An, tỉnh Long An là đơn vị điển hình trong học tập và làm theo gương Bác. Tập thể cán bộ, giáo viên (GV) trong trường đều xem việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh (Chỉ thị 05-CT/TW) gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về xây dựng, chỉnh đốn Đảng là phương châm trong công tác giảng dạy, rèn luyện đạo đức, lối sống.

Tag: Trường THPT Lê Quý Đôn, Học tập và làm theo lời Bác, Chỉ thị 05-CT/TW, Nghị quyết Trung ương 4, Long An

Nhân rộng những mô hình, cách làm hay

Nhân rộng những mô hình, cách làm hay

Cập Nhật 04-11-2017 04:47: 17

Hiện nay, các địa phương tập trung thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”.

Tag: mô hình hay, cách làm sáng tạo, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Chỉ thị 05, phát triển kinh tế, nuôi heo đất, Long An

Đảng ta phải thực hiện tốt lời căn dặn của Bác

Đảng ta phải thực hiện tốt lời căn dặn của Bác

Cập Nhật 10-10-2017 11:02: 44

Trước lúc đi xa, Chủ tịch Hồ Chí Minh để lại cho chúng ta một bản Di chúc vô cùng quý báu, trong bản Di chúc, Người căn dặn: “Đảng ta là một Đảng cầm quyền. Mỗi đảng viên và cán bộ phải thật sự thấm nhuần đạo đức cách mạng, thật sự cần kiệm liêm chính, chí công vô tư. Phải giữ gìn Đảng ta thật trong sạch, phải xứng đáng là người lãnh đạo, là người đày tớ thật trung thành của nhân dân”.

Tag: Đảng Cộng sản, Đảng cầm quyền, Hồ Chí Minh, di chúc của Bác, Trung ương 4 khóa XII, tự diễn biến, tự chuyển hóa, Long An

Cần Giuộc: Nhiều mô hình học tập, làm theo gương Bác

Cần Giuộc: Nhiều mô hình học tập, làm theo gương Bác

Cập Nhật 28-08-2017 17:28: 13

Phong trào thi đua “Phụ nữ tích cực học tập, lao động, sáng tạo, xây dựng gia đình hạnh phúc” gắn với học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh của Hội Liên hiệp Phụ nữ huyện Cần Giuộc bước đầu mang lại hiệu quả thiết thực, tạo sự chuyển biến tích cực trong nhận thức và hành động của hội viên Phụ nữ.

Tag: Cần Giuộc, hình học tập làm theo gương Bác, mô hình, phụ nữ, hội viên, kinh tế gia đình, giảm nghèo bền vững, long an