Tiếng Việt | English

Chuyên Đề: Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh

Lão nông học tập và làm theo Bác

Lão nông học tập và làm theo Bác

Cập Nhật 05-09-2020 13:05: 01

Việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh là việc làm thường xuyên, lâu dài. Thời gian qua, các cấp ủy Đảng, chính quyền trên địa bàn TP.Tân An (Long An) đã quan tâm và làm tốt công tác lãnh, chỉ đạo triển khai thực hiện Chỉ thị 05. Qua đó, xuất hiện ngày càng nhiều cá nhân, tập thể tiêu biểu trong việc học tập và làm theo gương Bác. Ông Cao Ngọc Anh, ngụ xã An Vĩnh Ngãi, là một tấm gương điển hình.

Tag: học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách, Hồ Chí Minh, TP.Tân An, Long An, Chỉ thị 05, Cao Ngọc Anh, xã An Vĩnh Ngãi

Lính Cụ Hồ giữa đời thường

Lính Cụ Hồ giữa đời thường

Cập Nhật 22-08-2020 14:15: 01

Có những đảng viên cao tuổi, cả cuộc đời cống hiến cho sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc và xây dựng quê hương. Với họ, không có niềm vui, hạnh phúc nào bằng khi chứng kiến quê hương ngày càng đổi mới. Bà Trần Thị Liên, ngụ khu phố Nhơn Bình, phường 6, TP.Tân An, tỉnh Long An là một trong những đảng viên như thế!

Tag: đảng viên cao tuổi, đấu tranh giải phóng dân tộc, xây dựng quê hương, Trần Thị Liên, Nhơn Bình, phường 6, TP.Tân An, Long An

Chi bộ điển hình noi gương Bác

Chi bộ điển hình noi gương Bác

Cập Nhật 03-07-2020 21:30: 15

Về lại xã Bình Hiệp, thị xã Kiến Tường, tỉnh Long An người viết cảm nhận được sự khởi sắc của một góc biên cương. Đóng góp vào thành quả ấy, có sự chung tay, góp sức của Chi bộ ấp Ông Lễ - đơn vị nhiều năm được tặng giấy khen của UBND thị xã về học tập và làm theo gương Bác.

Tag: xã Bình Hiệp, thị xã Kiến Tường, Long An, khởi sắc, Chi bộ ấp Ông Lễ, học tập, làm theo gương Bác

Tân Trụ: Học tập và làm theo gương Bác bằng những mô hình thiết thực

Tân Trụ: Học tập và làm theo gương Bác bằng những mô hình thiết thực

Cập Nhật 14-06-2020 15:40: 02

Thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, Đảng bộ huyện Tân Trụ, tỉnh Long An đã triển khai nhiều mô hình cụ thể, thiết thực để mỗi cán bộ, đảng viên cùng nỗ lực thực hiện.

Tag: Chỉ thị số 05, Bộ Chính trị, phong cách Hồ Chí Minh, Đảng bộ huyện Tân Trụ, Long An, cán bộ, đảng viên

Tân Trụ: Biểu dương 9 tập thể, 25 cá nhân thực hiện tốt Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị

Tân Trụ: Biểu dương 9 tập thể, 25 cá nhân thực hiện tốt Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị 

Cập Nhật 03-06-2020 16:55: 36

Ngày 3/6, Huyện ủy Tân Trụ, tỉnh Long An tổ chức sơ kết 4 năm thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị (Khóa XII) về "Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh" gắn với biểu dương điển hình tiên tiến học tập và làm theo gương Bác năm 2020.

Tag: Tân Trụ, tuyên dương, Chỉ thị 05, điển hình tiên tiến, học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh, Long An

Bác vĩ đại từ những điều giản dị

Bác vĩ đại từ những điều giản dị

Cập Nhật 01-06-2020 19:35: 01

Triển lãm ảnh chuyên đề “Chủ tịch Hồ Chí Minh - Cuộc đời và sự nghiệp cách mạng” không chỉ là sự tri ân của Đảng, Nhà nước đối với công lao to lớn của Người mà còn khẳng định rằng, Bác vĩ đại từ những điều giản dị.

Tag: Triển lãm ảnh, Chủ tịch Hồ Chí Minh, Cuộc đời và sự nghiệp cách mạng, Đảng, Nhà nước, Bác vĩ đại, long an

Ai cũng có thể học tập và làm theo gương Bác

Ai cũng có thể học tập và làm theo gương Bác

Cập Nhật 01-06-2020 14:47: 13

Chủ tịch Hồ Chí Minh từng căn dặn: “Người tốt, việc tốt như hoa nở mùa xuân, nêu gương sáng của chủ nghĩa anh hùng cách mạng”; và “Lấy gương người tốt, việc tốt để hàng ngày giáo dục lẫn nhau là một trong những cách tốt nhất để xây dựng Đảng, xây dựng các tổ chức cách mạng, xây dựng con người mới, cuộc sống mới”. Học Bác không phải ở đâu xa mà chính là những đức tính tốt đẹp, gần gũi trong cuộc sống đời thường. Và ai cũng có thể học tập và làm theo gương Bác.

Tag: Chủ tịch Hồ Chí Minh, chủ nghĩa anh hùng cách mạng, xây dựng Đảng, cách mạng, học Bác, làm theo gương Bác, long an

Lan tỏa các phong trào thi đua yêu nước trong các cấp Công đoàn

Lan tỏa các phong trào thi đua yêu nước trong các cấp Công đoàn

Cập Nhật 31-05-2020 09:50: 28

Những năm qua, các phong trào thi đua yêu nước được các cấp Công đoàn (CĐ) trong khối CĐ Viên chức tỉnh triển khai với nhiều hình thức phong phú, tạo sự lan tỏa mạnh mẽ. Nội dung, phương thức tổ chức các phong trào thi đua bám sát nhiệm vụ chính trị được giao cũng như chỉ tiêu phát triển KT-XH của tỉnh Long An.

Tag: phong trào thi đua yêu nước, bình đẳng giới, gương điển hình, cán bộ nữ, cán bộ Công đoàn, Long An

Tạo điều kiện để cán bộ nữ phát triển

Tạo điều kiện để cán bộ nữ phát triển

Cập Nhật 30-05-2020 14:23: 10

Hiện nay, xã hội đã xóa dần quan niệm “trọng nam, khinh nữ”, từ đó phụ nữ (PN) được tạo điều kiện tham gia vào nhiều lĩnh vực như chính trị, kinh tế, văn hóa và xã hội. Qua đó, PN khẳng định vị trí, tầm quan trọng của mình trong tiến trình phát triển của xã hội, đồng thời nói lên tiếng nói về giới.

Tag: cán bộ nữ, hoạt động chính trị, bình đẳng giới, hội phụ nữ, tạo điều kiện phát triển, phụ nữ tham gia cấp ủy, vai trò then chốt, Long An

Học tập và làm theo gương Bác bằng những việc làm thiết thực

Học tập và làm theo gương Bác bằng những việc làm thiết thực

Cập Nhật 30-05-2020 11:39: 05

Chủ tịch Hồ Chí Minh là người có lối sống giản dị. Tư tưởng và tấm gương đạo đức sáng ngời của Người được cán bộ, đảng viên, nhân dân noi theo.

Tag: việc làm thiết thực, Học tập và làm theo Bác, tuổi trẻ Long An, đoàn thanh niên, nông thôn mới, an sinh xã hội, Chỉ thị 05, Bộ Chính trị, Long An

Công đoàn Viên chức Long An tuyên dương 68 điển hình tiên tiến trong phong trào thi đua yêu nước

Công đoàn Viên chức Long An tuyên dương 68 điển hình tiên tiến trong phong trào thi đua yêu nước 

Cập Nhật 29-05-2020 15:27: 38

Sáng 29/5, Công đoàn Viên chức tỉnh Long An tổ chức Hội nghị tuyên dương các điển hình tiên tiến trong thực hiện phong trào thi đua yêu nước giai đoạn 2015 - 2020.

Tag: Hội nghị tuyên dương, điển hình tiên tiến, phong trào thi đua yêu nước, giai đoạn 2015 - 2020, công đoàn viên chức tỉnh, Long An

Lan tỏa phong trào học tập và làm theo gương Bác

Lan tỏa phong trào học tập và làm theo gương Bác

Cập Nhật 28-05-2020 14:25: 27

Qua 4 năm triển khai thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, huyện Tân Thạnh đạt nhiều kết quả tích cực, góp phần nâng cao nhận thức, trách nhiệm, đạo đức, lối sống của cán bộ, đảng viên (CBĐV) và các tầng lớp nhân dân, nhất là tạo tiền đề cho cái đẹp được lan tỏa.

Tag: Chỉ thị số 05-CT/TW, Bộ Chính trị, học tập và làm theo Hồ Chí Minh, Tân Thạnh, nhận thức, trách nhiệm, đạo đức, lối sống, cán bộ, đảng viên, long an