Tiếng Việt | English

02/10/2016 - 09:54

Kỷ niệm 20 năm ngày thành lập Hội Khuyến học Việt Nam (2/10/1996-2/10/2016)

Hội khuyến học tỉnh Long An nỗ lực để phát triển

Hội Khuyến học tỉnh Long An được thành lập ngày 8/7/1998 trên cơ sở chuyển từ tổ chức “Quỹ Bảo trợ tài năng trẻ” trực thuộc Tỉnh đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh. Ban Chấp hành lâm thời gồm 15 đồng chí do đồng chí Lưu Quang Tuyến - nguyên Phó Chủ tịch UBND tỉnh giữ chức Chủ tịch hội với khoảng 200 hội viên, bao gồm cán bộ hưu trí, mạnh thường quân, nhân sĩ trí thức, chức sắc tôn giáo và các thầy, cô giáo nghỉ hưu.


Chủ tịch Hội Khuyến học tỉnh - Phạm Thanh Phong (thứ 4, phải qua) trao học bổng cho sinh viên có hoàn cảnh khó khăn do ông Trần Văn Bình tài trợ Ảnh: Kim Khánh

Từ ngày thành lập đến nay, 4 lần đại hội đều được sự lãnh đạo, chỉ đạo chặt chẽ của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, UBND tỉnh và tuân thủ sự hướng dẫn của Trung ương Hội Khuyến học Việt Nam. Trải qua 18 năm xây dựng và phát triển, ở cái tuổi 18 “tràn đầy sinh lực”, Hội Khuyến học tỉnh ngày càng lớn mạnh, trưởng thành trên nhiều lĩnh vực và trở thành một tổ chức xã hội rộng lớn gắn liền với phong trào học tập của nhân dân, phong trào xây dựng đời sống văn hóa, xây dựng nông thôn mới. Mỗi kỳ đại hội đánh dấu sự phát triển của phong trào từng bước vươn lên; đặc biệt là trong nhiệm kỳ Đại hội III (2010-2015) là thời kỳ phát triển mạnh mẽ, toàn diện về khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập.

Hiện nay, Hội được kiện toàn và phát triển mạnh mẽ, phủ kín trên địa bàn dân cư và mở rộng đến lực lượng vũ trang, cơ quan, dòng họ, các cơ sở tôn giáo,... với 2.440 tổ chức Hội; trong đó, 15 huyện, thị xã, thành phố, đạt 100%; 192 Hội Khuyến học xã, phường, thị trấn; 1.031 chi hội ấp, khu phố, đạt 100%; 576 ban khuyến học trường học, đạt 94,50%; 223 ban khuyến học tôn giáo, đạt gần 45%; 247 ban khuyến học cơ quan; 117 ban khuyến học dòng họ; 19 ban khuyến học doanh nghiệp và 20 ban khuyến học lực lượng vũ trang. Tổng số hội viên trong tỉnh 391.275, đạt 26,61% dân số trong tỉnh, đạt 111,61% kế hoạch Nghị quyết Đại hội III đề ra là 15% dân số trong tỉnh, trong đó có 32.006 hội viên là đảng viên, đạt 82% tổng số đảng viên trong tỉnh. Nhiều xã, phường, thị trấn có 100% đảng viên là hội viên Hội Khuyến học.

Hội Khuyến học tỉnh thành lập Ban Tuyên truyền Tỉnh hội và đi vào hoạt động, phối hợp chặt chẽ với Báo Long An, Đài Phát thanh và Truyền hình Long An và các ban, ngành, đoàn thể phục vụ nhiệm vụ thông tin, tuyên truyền của Hội. Các cấp Hội thường xuyên đưa tin, bài trên mạng lưới thông tin đại chúng, báo, đài địa phương và trên website của Trung ương Hội, vẽ panô, khẩu hiệu tuyên truyền về 4 mô hình học tập ở cơ sở. Tổ chức tập huấn nghiệp vụ cho cán bộ Hội các cấp trong tỉnh.

Hội Khuyến học ký kết liên tịch với Liên đoàn Lao động, Hội Liên hiệp Phụ nữ, Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, Hội Nông dân, Hội Cựu chiến binh, Ban Đại diện Hội Người cao tuổi, Hội Cựu giáo chức tỉnh, Hội Chữ thập đỏ tỉnh,... để vận động hội viên tham gia công tác khuyến học, khuyến tài. Ngoài ra, còn liên kết đẩy mạnh công tác khuyến học và xây dựng tổ chức Hội trong lực lượng vũ trang, Đảng ủy khối Các cơ quan tỉnh và Đảng ủy khối Doanh nghiệp.

Trong tình hình khó khăn do suy giảm kinh tế nhưng việc đóng góp quỹ không giảm; năm sau cao hơn năm trước. Tính đến tháng 6-2016, tồn quỹ khuyến học ở các cấp Hội trong tỉnh hơn 44 tỉ đồng, đạt gần 200% chỉ tiêu; trong đó, tồn quỹ tại Tỉnh hội 5,9 tỉ đồng. Quỹ học bổng khuyến tài mang tên Luật sư Nguyễn Hữu Thọ của Hội Khuyến học tỉnh và học bổng Võ Văn Tần của Hội Khuyến học huyện Đức Hòa được tổ chức để giúp đỡ đầu tư cho sinh viên có hoàn cảnh khó khăn (riêng quỹ học bổng Võ Văn Tần có gần 10 tỉ đồng).

Phong trào xây dựng gia đình hiếu học, dòng họ, cộng đồng khuyến học theo địa bàn dân cư ấp, khu phố được các cấp Hội, nhất là chi hội ở cơ sở phát động các hộ gia đình đăng ký thực hiện theo các tiêu chí. Hàng năm, bình xét đạt chuẩn gia đình hiếu học từ 125.000 gia đình hiếu học năm 2010; đến nay, có 316.320 hộ đạt danh hiệu gia đình hiếu học, chiếm 84,35% tổng số hộ trong tỉnh, đạt 104,35% kế hoạch. 3 lần tỉnh tổ chức tuyên dương 469 gia đình hiếu học tiêu biểu xuất sắc và 10 gia đình được tuyên dương ở đại hội toàn quốc. Ở cấp huyện, cấp xã tuyên dương hơn 6.000 gia đình hiếu học xuất sắc.

Thực hiện Quyết định số 281/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ xây dựng thí điểm 4 mô hình: Gia đình, dòng họ, cộng đồng, đơn vị học tập, toàn tỉnh có 434 mô hình thí điểm và 111.034 gia đình hiếu học đăng ký. Sau 1 năm thực hiện, qua khảo sát, có 70.530 gia đình đạt 4 tiêu chí gia đình học tập (đạt 63,52% hộ đăng ký); 48 dòng họ đạt 3 tiêu chí dòng họ học tập; 79 đơn vị đạt 3 tiêu chí đơn vị học tập; 91 ấp, khu phố đạt 3 tiêu chí cộng đồng học tập. Các tiêu chí của 4 mô hình rất phù hợp nên được sự đồng thuận hưởng ứng của người dân.

Thực hiện Quyết định số 112/2005/QĐ-TTG, ngày 18-5-2005 của Thủ tướng Chính phủ về xây dựng xã hội học tập giai đoạn 2005-2010, tỉnh tập trung xây dựng trung tâm học tập cộng đồng ở 192 xã, phường, thị trấn, đạt 100% trước kế hoạch 2 năm. Hội làm tham mưu UBND tỉnh hợp nhất trung tâm văn hóa-thể thao và trung tâm học tập cộng đồng ở 100% xã, phường, thị trấn vừa lồng ghép nội dung hoạt động của 2 trung tâm, vừa tiết kiệm kinh phí xây dựng cơ sở vật chất, bộ máy quản lý. Toàn tỉnh có 192 trung tâm văn hóa-thể thao và học tập cộng đồng, trong đó có 106 trung tâm cấp xã được xây dựng kiên cố; huy động từ 300.000-400.000 lượt người lớn tuổi đến học tập hàng năm.

Từ ngày thành lập đến nay, công tác Hội phát triển toàn diện, đạt nhiều thành quả đáng trân trọng, uy tín của Hội được xã hội công nhận và đánh giá cao. Đạt thành quả đó là do sự lãnh đạo; hợp sức, hợp lòng của Trung ương Hội Khuyến học Việt Nam, lãnh đạo Tỉnh ủy, HĐND, UBND, UBMTTQ Việt Nam và các sở, ban, ngành, đoàn thể, các Hội bạn; lãnh đạo Đảng và chính quyền các cấp trong tỉnh, mạnh thường quân, các nhà hảo tâm, các doanh nhân, các tôn giáo, các nhà tài trợ, lực lượng vũ trang,... trong suốt những năm qua./.

Chủ tịch Hội Khuyến học tỉnh - Phạm Thanh Phong

Chia sẻ bài viết