Tiếng Việt | English

26/02/2020 - 14:44

Hội Luật gia tỉnh triển khai phương hướng, nhiệm vụ Nhà nước giao năm 2020

Ngày 26/02, Hội Luật gia tỉnh tổ chức hội nghị tổng kết hoạt động công tác hội năm 2019 và triển khai phương hướng, nhiệm vụ Nhà nước giao năm 2020.

Theo báo cáo của Hội Luật gia tỉnh, hiện nay tổ chức hội tiếp tục được củng cố, kiện toàn, hoạt động theo phương thức mới, sát việc, sát cơ sở và hiệu quả. Tổng số hội viên Hội Luật gia tỉnh lên đến 1.225 hội viên, hoạt động rộng khắp tại các địa phương, cơ quan, tổ chức.

Hội Luật gia Việt Nam tặng Cờ thi đua cho Hội Luật gia tỉnh

Trong năm 2019, mặc dù còn nhiều khó khăn về kinh phí hoạt động nhưng các cấp hội đã nỗ lực hoàn thành vượt mức kế hoạch Nhà nước giao. Nổi bật là các hoạt động tham gia xây dựng pháp luật, giám sát, phản biện xã hội, tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật cũng như các hoạt động tư vấn pháp luật khác.

Trong đó, Hội Luật gia tỉnh tham gia đóng góp 13 văn bản dự án luật cho Đoàn Đại biểu Quốc hội, Liên đoàn Lao động tỉnh tổ chức; Hội luật gia các địa phương phối hợp với các ngành chức năng góp ý cho 44 văn bản pháp luật của Trung ương và địa phương.

Đặc biệt, thực hiện đề án “Xã hội hóa công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, trợ giúp pháp lý giai đoạn 2017-2021”, Ban Thường trực tỉnh hội trực tiếp tập huấn, tuyên truyền, phổ biến pháp luật được 55 cuộc/1.972 người tham dự, tăng hơn gấp đôi so với năm 2018 và xây dựng 1.500 đề cương cấp phát cho các cán bộ, hội viên. Ngoài ra, hội cấp huyện và chi hội trực thuộc cũng tổ chức được 559 cuộc/20.146 lượt người tham dự.

Hội viên đóng góp cho nhiệm vụ năm 2020

Một trong những điểm sáng của Hội Luật gia tỉnh thực hiện trong năm 2019 là công tác tư vấn pháp luật và trợ giúp pháp lý. Theo đó, Trung tâm tư vấn pháp luật thuộc Hội Luật gia tỉnh tư vấn được 65 trường hợp bao gồm 36 vụ việc dân sự, 12 vụ việc hôn nhân gia đình, 16 vụ liên quan đến đất đai và 1 vụ án hình sự. Đồng thời tổ chức tư vấn pháp luật miễn phí cho 53 trường hợp thuộc hộ chính sách, hoàn cảnh khó khăn cũng như tham gia tố tụng miễn phí đối với 5 vụ việc.

Bên cạnh những mặt đạt được, công tác hội cũng còn gặp những khó khăn nhất định nhất là đến nay một số địa phương chưa phê duyệt nội dung và giao kinh phí thực hiện nhiệm vụ năm 2019 cũng như chưa chủ động xây dựng nhiệm vụ Nhà nước giao năm 2020.

Hội Luật gia Việt Nam và Chủ tịch UBND tỉnh đã tặng bằng khen cho các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc

Tại hội nghị, nhiều đại biểu cũng cho rằng hiện nay kinh phí cho hoạt động rất hạn chế, cán bộ chuyên trách tại các cấp hội hoạt động chủ yếu với tinh thần tự nguyện, trách nhiệm và đam mê nên rất cần sự quan tâm của các ngành, tỉnh để Hội Luật gia tỉnh hoàn thành thắng lợi các nhiệm vụ Nhà nước giao năm 2020.

Dịp này, Hội Luật gia Việt Nam tặng Cờ thi đua cho Hội Luật gia tỉnh, tặng bằng khen cho 7 tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ công tác hội năm 2019; Chủ tịch UBND tỉnh cũng tặng bằng khen cho 4 tập thể và cá nhân trong thực hiện đề án “Xã hội hóa công tác phổ biến giáo dục pháp luật và trợ giúp pháp lý”./.

Kiên Định

Chia sẻ bài viết