Tiếng Việt | English

04/12/2017 - 10:28

Hội nghị Tỉnh ủy lần thứ 10: Tập trung thảo luận 5 nội dung quan trọng

Sáng ngày 04/12, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Long An (khóa X) tổ chức Hội nghị lần thứ 10, thảo luận, đánh giá kết quả thực hiện Nghị quyết Tỉnh ủy năm 2017, cho ý kiến phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm năm 2018.

Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh – Phạm Văn Rạnh chủ trì hội nghị. Dự hội nghị có đại diện các Ban Đảng Trung ương.


Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh – Phạm Văn Rạnh đề nghị các đại biểu tập trung thảo luận Đề án sắp xếp tinh gọn bộ máy theo Nghị quyết Trung ương 6, khóa XII

Năm 2017, kinh tế của tỉnh tăng trưởng khá, đạt 9,5% (chỉ tiêu nghị quyết 9,2%). Trong đó, khu vực I tăng trưởng dương (kế hoạch 1,5%), khu vực II tăng 14,5% (kế hoạch 13,5%), khu vực III tăng 7,0% (kế hoạch 8,0%). Tổng sản phẩm trong tỉnh (GRDP) ước đạt 62.160 tỉ đồng (theo giá so sánh 2010). GRDP bình quân đầu người đạt 56 triệu đồng/năm (nghị quyết là 56 triệu đồng/năm).

Tiến độ, khối lượng xây dựng cơ bản và giải ngân đạt kế hoạch. Các cấp, các ngành tập trung chỉ đạo, đôn đốc đẩy nhanh tiến độ thực hiện Chương trình huy động mọi nguồn lực xây dựng hệ thống hạ tầng giao thông phục vụ phát triển công nghiệp vùng kinh tế trọng điểm của tỉnh và 3 công trình trọng điểm của tỉnh, đạt một số kết quả tích cực.


Giám đốc Sở Công Thương - Lê Minh Đức kiến nghị về chỉ tiêu nước hợp vệ sinh của vùng hạ

Văn hóa-xã hội phát triển ổn định. Quy mô, mạng lưới, cơ sở vật chất, trang thiết bị Ngành Giáo dục và Y tế được quan tâm củng cố, đầu tư, nâng cấp theo hướng kiên cố hóa, chuẩn hóa. Công tác xã hội hóa trên các lĩnh vực văn hóa - xã hội có nhiều chuyển biến, thu hút các nguồn lực xã hội cùng tham gia đầu tư. Qua đó, đáp ứng tốt hơn nhu cầu nâng cao đời sống văn hóa, tinh thần của nhân dân, nhất là ở khu vực biên giới, vùng sâu, vùng xa của tỉnh.

Tuy nhiên, tăng trưởng kinh tế chưa thật sự bền vững, ổn định giữa các khu vực, tốc độ tăng trưởng của khu vực I và khu vực III không đạt kế hoạch. Có 2/21 chỉ tiêu nghị quyết năm 2017 đề ra không đạt: Tỷ lệ đầu tư xã hội trên GRDP, sản lượng lương thực. Việc triển khai xây dựng nông thôn mới gắn với xây dựng đời sống văn hóa có mặt còn bất cập, chưa bảo đảm thực chất. Tiến độ đầu tư hạ tầng một số khu, cụm công nghiệp còn kéo dài. Vướng mắc về đất đai, bồi thường, giải phóng mặt bằng, tái định cư và tranh chấp của các doanh nghiệp trong khu công nghiệp tuy được tập trung giải quyết nhưng hiệu quả chưa cao.


Bí thư Huyện ủy Tân Trụ - Nguyễn Ngọc Dãy kiến nghị tình hình sản xuất nông nghiệp

Bên cạnh đó, an ninh, trật tự, an toàn xã hội còn tiềm ẩn nhiều yếu tố phức tạp, nhất là tình trạng trộm cắp, cướp giật, băng nhóm, tệ nạn ma túy phát sinh nhiều, gây khó khăn trong xử lý. Nội dung, phương thức hoạt động của mặt trận, đoàn thể, hội quần chúng chậm đổi mới, bệnh hành chính, hình thức, thành tích tuy có khắc phục nhưng hiệu quả chưa cao,...

Theo kế hoạch, hội nghị sẽ diễn ra trong 1,5 ngày. Trong ngày làm việc đầu tiên, đại biểu tập trung thảo luận 5 nội dung quan trọng: Kết quả thực hiện Nghị quyết Tỉnh ủy năm 2017 và cho ý kiến đối với Nghị quyết của Tỉnh ủy về phương hướng, nhiệm vụ năm 2018; Kế hoạch đầu tư công, dự toán ngân sách năm 2018; Sơ kết 2 năm thực hiện các chương trình đột phá, công trình trọng điểm của Nghị quyết Đại hội X Đảng bộ tỉnh; Sơ kết 3 năm triển khai thực hiện Đề án tái cơ cấu kinh tế tỉnh Long An đến năm 2020 và tầm nhìn đến năm 2030; Đề án sắp xếp tinh gọn tổ chức bộ máy, nâng cao hiệu quả hoạt động của hệ thống chính trị tỉnh theo Nghị quyết Trung ương 6, khóa XII./.

Hồng Anh - Thanh Hiểu

Chia sẻ bài viết