Tiếng Việt | English

06/07/2018 - 05:15

Hội nghị Tỉnh ủy lần thứ 12 cho ý kiến về việc điều chỉnh, bổ sung Đề án 02

Ngoài đánh giá tình hình thực hiện Nghị quyết Tỉnh ủy 6 tháng đầu năm, xác định nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm, Hội nghị Tỉnh ủy lần thứ 12 còn cho ý kiến về việc điều chỉnh, bổ sung Đề án 02-ĐA/TU của Tỉnh ủy về sắp xếp, tinh gọn tổ chức bộ máy, nâng cao hiệu quả hoạt động của hệ thống chính trị tỉnh theo Nghị quyết số 18-NQ/TW, Nghị quyết số 19-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XII).

Hội nghị Tỉnh ủy lần thứ 12 còn cho ý kiến về việc điều chỉnh, bổ sung Đề án 02-ĐA/TU

Qua thảo luận, các đại biểu thống nhất với việc điều chỉnh thời gian thực hiện và một số nội dung Đề án 02-ĐA/TU. Trong đó, việc hợp nhất Trạm Chăn nuôi và Thú y, Trạm Trồng trọt và Bảo vệ thực vật, Trạm khuyến nông, Trạm Quản lý khai thác công trình thủy lợi trên địa bàn cấp huyện thành Trung tâm Dịch vụ nông nghiệp trực thuộc UBND cấp huyện (lộ trình Đề án thực hiện quí II - 2018), điều chỉnh thời gian thực hiện trong tháng 7/2018; thực hiện sắp xếp, tổ chức lại hệ thống mạng lưới các trường THPT (lộ trình Đề án thực hiện quí I - 2018), điều chỉnh thời gian thực hiện xong trước tháng 8/2018.

Sáp nhập các Trung tâm Dân số - Kế hoạch hóa gia đình vào Trung tâm Y tế cấp huyện thành Trung tâm Y tế đa chức năng, bao gồm y tế dự phòng, dân số, khám bệnh, chữa bệnh, phục hồi chức năng và các dịch vụ y tế khác (lộ trình Đề án thực hiện quí I - 2018), điều chỉnh thời gian thực hiện trong quí III - 2018. Sáp nhập Ban Quản lý di tích lịch sử - văn hóa, Thư viện tỉnh vào Bảo tàng tỉnh để thành lập Bảo tàng - Thư viện và sáp nhập Đoàn Nghệ thuật Cải lương Long An, Đoàn Xiếc Nhân dân Long An vào Trung tâm Văn hóa thành Trung tâm Văn hóa nghệ thuật tổng hợp (thực hiện quí I - 2018), điều chỉnh thực hiện trong tháng 7/2018;…

Đặc biệt, đối với việc sắp xếp các tổ chức hội hoạt động theo nguyên tắc tự nguyện, tự chủ, tự quản, tự bảo đảm kinh phí hoạt động (lộ trình là trong quí II - 2018), Ban Thường vụ Tỉnh ủy chỉ đạo kể từ ngày 01/7/2018, sẽ ngưng cấp kinh phí hoạt động thường xuyên để các hội hoạt động theo nguyên tắc “4 tự”, chỉ hỗ trợ kinh phí khi cấp ủy, chính quyền giao nhiệm vụ.

Tỉnh ủy cho chủ trương tiếp tục chi trả lương cho 46 trường hợp trước đây là cán bộ, công chức, viên chức được điều động đến hội có tính chất đặc thù công tác đến hết quí III - 2018, sau đó xem xét điều chuyển, sắp xếp lại cán bộ cho phù hợp. Đối với 45 trường hợp được tuyển dụng vào hội theo biên chế được giao trước đây thì chấm dứt hợp đồng làm việc và giải quyết chế độ thôi việc theo quy định của pháp luật về viên chức kể từ ngày 01/7/2018./.

An Kỳ - Thanh Nga

Chia sẻ bài viết