Tiếng Việt | English

09/10/2018 - 15:37

Hội nghị Tỉnh ủy lần thứ 13: Tập trung bàn giải pháp thực hiện tốt các chỉ tiêu phát triển

Ngày 09/10, tại Hội nghị lần thứ 13, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Long An khóa X, các đại biểu chia tổ thảo luận tập trung phân tích, làm rõ những tồn tại, hạn chế trong lãnh đạo, thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh. Đồng thời, tập trung bàn giải pháp thực hiện tốt các chỉ tiêu phát triển.

Các đại biểu thảo luận tại tổ

Các đại biểu nhận định, qua gần 3 năm thực hiện Nghị quyết, kinh tế của tỉnh Long An phát triển khá nhanh, tăng trưởng kinh tế (GRDP) hàng năm đạt kế hoạch đề ra; cơ cấu kinh tế tiếp tục chuyển dịch đúng hướng; các lĩnh vực kinh tế-xã hội, quốc phòng - an ninh và xây dựng hệ thống chính trị đều chuyển biến tốt; các chương trình đột phá, công trình trọng điểm của Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ X (nhiệm kỳ 2015-2020) được triển khai thực hiện quyết liệt, mang lại hiệu quả tích cực.

Chương trình phát triển nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao gắn với tái cơ cấu ngành nông nghiệp đạt kết quả khá tốt

Bên cạnh kết quả, việc lãnh đạo thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ X còn một số tồn tại, hạn chế: Vẫn còn chỉ tiêu dự kiến không đạt kế hoạch đề ra. Sản xuất nông nghiệp chưa bền vững; thị trường và giá cả một số mặt hàng nông sản thiếu ổn định. Xây dựng nông thôn mới gắn với xây dựng đời sống văn hóa còn chạy theo thành tích. Công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng, tái định cư, công tác quản lý đất đai, xây dựng, trật tự đô thị, giải quyết vấn đề rác thải (công nghiệp, nông nghiệp, sinh hoạt) chưa chuyển biến tốt. Lĩnh vực văn hóa - xã hội, quốc phòng - an ninh, nội chính và xây dựng hệ thống chính trị có mặt còn hạn chế.

Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường - Phan Nhân Duy trình bày về việc giải quyết vấn đề rác thải trong thời gian qua

Tại hội nghị, các đại biểu đề nghị Tỉnh ủy tiếp tục chỉ đạo triển khai thực hiện quyết liệt các chỉ tiêu đạt ở mức tốt nhất. Theo đó, nâng cao chất lượng tăng trưởng ngành nông, lâm, thủy sản; không đặt nặng chỉ tiêu sản lượng lúa, vấn đề quan trọng là thu nhập và đời sống người dân. Tập trung đẩy mạnh công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng, đẩy nhanh tiến độ xây dựng cơ bản, tăng cường thực hiện công tác thu hút đầu tư, nhất là các dự án điện năng lượng mặt trời và nhiều giải pháp cụ thể, khả thi khác để khắc phục có hiệu quả những hạn chế./.

Thanh Hiểu

Chia sẻ bài viết