Tiếng Việt | English

12/07/2019 - 16:48

Hội nghị Tỉnh ủy lần thứ 16: Nỗ lực, phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm

Ngày 12/7, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Long An khóa X tổ chức Hội nghị lần thứ 16 nhằm đánh giá tình hình thực hiện Nghị quyết Tỉnh ủy năm 2019 trong 6 tháng đầu năm, xác định nhiệm vụ 6 tháng cuối năm, bàn và quyết định một số công việc theo thẩm quyền.

Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Long An - Phạm Văn Rạnh, nỗ lực, phấn đấu hoàn thành nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm

Trong 6 tháng đầu năm, việc thực hiện Nghị quyết của Tỉnh ủy đạt nhiều kết quả tích cực. Tốc độ tăng trưởng kinh tế GRDP đạt 9,89% (kế hoạch năm 9,6%); trong đó, khu vực I (nông, lâm, ngư nghiệp) tăng 2,17%; khu vực II (công nghiệp, xây dựng) tăng 14,65%; khu vực III (thương mại, dịch vụ) tăng 7,5%.

Các chương trình đột phá, công trình trọng điểm của Đại hội X Đảng bộ tỉnh được tập trung thực hiện, từng bước mang lại hiệu quả tích cực. Văn hóa, xã hội ngày càng tiến bộ; quốc phòng, an ninh được bảo đảm.

Tổng thu ngân sách nhà nước 6 tháng đầu năm đạt 9.430 tỉ đồng, đạt 68,9% dự toán Trung ương và 68,6%% dự toán tỉnh giao, tăng 28,7% so cùng kỳ. Chi ngân sách được kiểm soát chặt chẽ, tiết kiệm.

Hệ thống chính trị tiếp tục được củng cố, kiện toàn, nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động, tập trung sắp xếp, tinh gọn nhằm đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.

Tuy nhiên, việc thực hiện Nghị quyết của Tỉnh ủy trong 6 tháng đầu năm còn một số khó khăn, hạn chế: Sản xuất nông nghiệp đạt tăng trưởng khá nhưng chưa thật sự ổn định, bền vững; dịch tả heo Châu Phi diễn biến phức tạp ảnh hưởng không nhỏ đến tình hình chăn nuôi của tỉnh, tình hình tiêu thụ một số nông sản khó khăn, chưa ổn định; công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng, tái định cư được tập trung thực hiện nhưng tiến độ còn chậm; công tác quản lý Nhà nước đối với thị trường bất động sản, đất công, trật tự đô thị, kiểm soát ô nhiễm môi trường có mặt còn hạn chế; an ninh, trật tự, an toàn xã hội phát sinh một số vụ việc bức xúc (nhất là vận chuyển, mua bán, tàng trữ, sử dụng trái phép chất ma túy diễn biến phức tạp, quy mô, tính chất, mức độ ngày càng lớn);…

Các đại biểu tham dự hội nghị

Tỉnh ủy đề ra một số nhiệm vụ tập trung 6 tháng cuối năm, huy động cả hệ thống chính trị kiểm soát chặt chẽ quá trình vận chuyển, giết mổ; kịp thời phát hiện, tiêu hủy, khống chế vùng dịch tả heo Châu Phi, tránh lây lan trên diện rộng. Tập trung hướng dẫn, định hướng việc ương nuôi cá tra giống để giảm thiểu rủi ro, giảm nguy cơ gây ô nhiễm môi trường. Đẩy mạnh chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi phù hợp và mang lại giá trị tăng cao gắn với việc đẩy mạnh thực hiện Chương trình phát triển nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao gắn với tái cơ cấu ngành nông nghiệp.

Lãnh, chỉ đạo quyết liệt tạo sự chuyển biến mạnh mẽ, rõ nét và đồng bộ giữa các ngành, địa phương trong thực hiện công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng, tái định cư theo tinh thần Kết luận 720 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy. Tập trung công tác thu, chi ngân sách Nhà nước; tăng thu ngân sách ở mức cao nhất để tạo nguồn đầu tư cho các công trình trọng điểm, bức xúc của tỉnh. Lãnh đạo chặt chẽ việc sắp xếp tinh gọn tổ chức bộ máy cơ quan, đơn vị bảo đảm theo tiến độ, lộ trình Đề án 02 của Tỉnh ủy và các nội dung bổ sung,…

Tại hội nghị, các đại biểu tập trung thảo luận những hạn chế trong việc thực hiện Nghị quyết Tỉnh ủy 6 tháng đầu năm, xác định nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm về sản xuất nông nghiệp, phòng, chống dịch tả heo Châu Phi; kết quả thu hút đầu tư, đầu tư xây dựng cơ bản; kết quả thu, chi ngân sách, giải pháp thực hiện đạt và vượt mục tiêu phấn đấu; công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng, tái định cư ở một số địa phương trọng điểm của tỉnh; công tác quản lý, kiểm tra, xử lý rác thải; công tác bảo đảm an ninh trật tự;…

Tập trung sản xuất nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao gắn với tái cơ cấu ngành nông nghiệp

Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh - Phạm Văn Rạnh đề nghị từng đồng chí Tỉnh ủy viên, người đứng đầu các cơ quan, đơn vị, địa phương phát huy tinh thần trách nhiệm, tận tâm thực hiện theo chức năng, nhiệm vụ được giao, nhất là giải quyết các khó khăn, vướng mắc, rà soát các mục tiêu, chỉ tiêu còn thấp so với Nghị quyết năm để bổ sung các giải pháp thực hiện tốt hơn; nỗ lực, phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Tỉnh ủy 2019 và Nghị quyết Đại hội X Đảng bộ tỉnh.

Trong đó, thực hiện tốt Chương trình phát triển nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao gắn với tái cơ cấu ngành nông nghiệp, kiểm soát chặt chẽ dịch tả heo Châu Phi, không để lây lan trên diện rộng. Tập trung quyết liệt công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng, tái định cư. Tiếp tục đẩy nhanh tiến độ thực hiện, giải ngân vốn đầu tư xây dựng cơ bản. Quan tâm việc xử lý rác thải sinh hoạt, sản xuất nông nghiệp, công nghiệp. Tập trung chỉ đạo công tác thu, chi ngân sách nhà nước. Nâng cao hiệu quả công tác phòng ngừa, đấu tranh, trấn áp các loại tội phạm. Triển khai, thực hiện nghiêm Chỉ thị số 35 của Bộ Chính trị về Đại hội Đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng và Kế hoạch số 116 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tổ chức Đại hội Đảng bộ các cấp trong tỉnh nhiệm kỳ 2020 - 2025,… ./.

Văn Đát

Chia sẻ bài viết