Tiếng Việt | English

17/07/2015 - 21:11

Hội nghị trực tuyến triển khai Luật Hộ tịch: Cần chuẩn hóa cán bộ hộ tịch cấp cơ sở


Phó chủ tịch UBND tỉnh - Trần Thị Nhanh phát biểu tham luận 

Sáng ngày 17-7, Bộ Tư pháp tổ chức Hội nghị trực tuyến triển khai Luật Hộ tịch. Bộ trưởng Bộ Tư pháp - Hà Hùng Cường chủ trì hội nghị. Tại điểm cầu Long An do Phó Chủ tịch UBND tỉnh - Trần Thị Nhanh chủ trì.

LHT có 7 chương và 77 điều được Quốc hội thông qua ngày 20-11-2014, có hiệu lực thi hành từ ngày 1-1-2016. LHT ra đời làm cơ sở pháp lý thống nhất, đồng bộ cho công tác đăng ký và quản lý hộ tịch cũng như quản lý dữ liệu cá nhân có liên quan trong nước và các cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài.

Đây là lần đầu tiên Việt Nam có văn bản luật để bảo vệ quyền cơ bản của con người, quyền nghĩa vụ công dân.

Với nhiều nội dung mới mang tính đột phá, LHT còn quy định việc cấp số định danh cá nhân khi đăng ký khai sinh, ứng dụng công nghệ thông tin trong đăng ký quản lý HT, xây dựng dữ liệu điện tử để lưu giữ cung cấp thông tin khi cần.

Phát biểu chỉ đạo hội nghị, Bộ trưởng Bộ Tư pháp - Hà Hùng Cường nhấn mạnh: Để triển khai và đưa LHT đi vào cuộc sống thì vai trò cán bộ làm công tác HT cơ sở là rất quan trọng. Do đó, Bộ trưởng yêu cầu các địa phương cần rà soát lại đội ngũ cán bộ làm công tác HT nhất là cấp xã và cấp huyện. Từ ngày 1-1-2016 UBND các cấp chỉ tuyển dụng, bố trí mới những người đủ tiêu chuẩn theo LHT làm công tác HT.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Long An - Trần Thị Nhanh cũng cho biết thêm, hiện tỉnh đang có kế hoạch nâng cấp phần mềm đảm bảo đến năm 2016 các việc về HT đều được đăng ký và đưa vào cơ sở dữ liệu.

Đ.Lâm

 

Chia sẻ bài viết