Tiếng Việt | English

15/12/2015 - 18:55

Long An

Hội Nông dân tham gia tiếp dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo

Qua thực hiện mô hình, cho thấy quy chế dân chủ được thực hiện tốt hơn, quyền làm chủ của nông dân được phát huy, vai trò, trách nhiệm của cán bộ, hội viên nông dân được nâng cao…


Đại biểu tham dự hội nghị tổng kết

Chiều ngày 15-12-2015, Hội Nông dân tỉnh Long An tổ chức hội nghị Tổng kết đánh giá kết quả thực hiện xây dựng mô hình "Hội Nông dân tham gia giải quyết khiếu nại, tố cáo của nông dân gắn với thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở và tham gia giám sát, phản biện xã hội" tại xã điểm An Nhựt Tân, huyện Tân Trụ.

Qua gần 1 năm thực hiện mô hình điểm xã An Nhựt Tân, dưới sự quan tâm của Đảng ủy, UBND và sự phối hợp chặt chẽ các ban, ngành, đoàn thể xã, tạo điều kiện thuận lợi cho Ban Chỉ đạo 81 xã thực hiện đúng theo quy trình, hướng dẫn, kế hoạch của Hội Nông dân tỉnh đã đề ra.


UBND xã An Nhựt Tân trao tặng giấy khen cho 1 tập thể và 2 cá nhân có thành tích trong thực hiện tốt mô hình năm 2015

Mô hình điểm góp phần nâng cao nhận thức về pháp luật của cán bộ, hội viên nông dân. Nông dân ngày càng có ý thức tôn trọng và tự giác chấp hành pháp luật, các mâu thuẫn trong nội bộ nông dân được hòa giải kịp thời ngay tại cơ sở, việc khiếu nại, tố cáo vượt cấp giảm nhiều so với trước khi thực hiện mô hình. Quy chế dân chủ được thực hiện tốt hơn, quyền làm chủ của nông dân được phát huy, vai trò, trách nhiệm của cán bộ, hội viên nông dân được nâng cao.

Các phong trào nông dân được triển khai tạo sự đồng tình tham gia tích cực của nông dân, tích cực tham gia phát triển kinh tế - xã hội, phòng chống tội phạm, bài trừ tệ nạn xã hội, giữ gìn an ninh trật tự tại địa phương,…

Hùng Anh

Chia sẻ bài viết