Tiếng Việt | English

03/12/2018 - 06:39

Hôm nay khai mạc Hội nghị Tỉnh ủy

Sáng nay 03/12, Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Long An lần thứ 14, khóa X chính thức khai mạc.

Hội nghị sẽ thảo luận, thông qua Báo cáo tổng kết thực hiện Nghị quyết Tỉnh ủy năm 2018, Nghị quyết Tỉnh ủy về phương hướng, nhiệm vụ năm 2019 và Chương trình làm việc của Tỉnh ủy năm 2019; cho ý kiến đối với Kế hoạch xây dựng cơ bản, dự toán ngân sách nhà nước năm 2019 và Kế hoạch tài chính ngân sách 3 năm (2019-2021); bàn một số vấn đề về công tác cán bộ.

Hội nghị diễn ra trong 1,5 ngày, bắt đầu vào lúc 7 giờ 30 phút, ngày 03/12/2018./.

Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy

Chia sẻ bài viết