Tiếng Việt | English

06/07/2018 - 19:45

Hơn 2.600 hộ thoát nghèo nhờ vốn vay Ngân hàng Chính sách xã hội

Chiều 06/7, Chủ tịch UBND tỉnh Long An – Trần Văn Cần chủ trì hội nghị trực tuyến sơ kết hoạt động của Ngân hàng Chính sách xã hội 6 tháng đầu năm và triển khai phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2018.

Chủ tịch UBND tỉnh – Trần Văn Cần yêu cầu NHCSXH tiếp tục thực hiện tốt chương trình cho vay, nâng cao chất lượng tín dụng

Thời gian qua, Ngân hàng Chính sách Xã hội (NHCSXH) - Chi nhánh tỉnh Long An phối hợp các cấp, các ngành, tổ chức chính trị xã hội hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao; quản lý hiệu quả nguồn vốn tín dụng chính sách, góp phần thực hiện mục tiêu giảm nghèo, tạo việc làm, bảo đảm an sinh xã hội, xây dựng nông thôn mới.

6 tháng đầu năm, tổng nguồn vốn Ngân hàng CSXH tỉnh là hơn 2.900 tỉ đồng, tăng gần 8% so với đầu năm. Qua đó, tập trung giải ngân kịp thời, đáp ứng nhu cầu vay vốn của hộ nghèo, hộ cận nghèo và các đối tượng chính sách khác. Tổng doanh số cho vay 6 tháng qua đạt hơn 484 tỉ đồng với trên 21 ngàn lượt khách hàng vay vốn, nâng tổng dư nợ lên hơn 2.800 tỉ đồng.

Nguồn vốn được cung ứng kịp thời cho hộ nghèo, cận nghèo có điều kiện sản xuất kinh doanh nên nhiều hộ vươn lên thoát nghèo, hoàn trả vốn vay đúng hạn. Chỉ trong 6 tháng đầu năm nay, hơn 2.600 hộ nghèo, cận nghèo vươn lên thoát nghèo và hoàn trả vốn vay đúng hạn. Tuy nhiên, nợ quá hạn vẫn tăng so với đầu năm, lãi tồn ở mức cao và nợ bỏ địa phương còn nhiều, chưa có giải pháp xử lý hiệu quả.  

Chủ tịch UBND tỉnh – Trần Văn Cần đánh giá cao những kết quả, đồng thời yêu cầu NHCSXH tiếp tục tham mưu, thực hiện tốt chủ trương của Trung ương và tỉnh, đưa tín dụng chính sách đi vào chiều sâu, nâng cao chất lượng tín dụng; phối hợp sở, ngành thực hiện tốt các chương trình cho vay,…Bên cạnh đó, NHCSXH cũng cần tăng cường kiểm tra, giám sát để có giải pháp khắc phục kịp thời những tồn tại, vướng mắc./.

Phương Phương

Chia sẻ bài viết