Tiếng Việt | English

17/11/2015 - 18:28

Họp mặt đồng bào dân tộc, tôn giáo tỉnh Long An

Ngày 17/11/2015, Ban Chỉ đạo Tây Nam bộ phối hợp với Tỉnh ủy Long An tổ chức họp mặt đồng bào dân tộc, tôn giáo trên địa bàn tỉnh Long An.

Đại biểu tham dự họp mặt

Tham dự có gần 150 đại biểu là cán bộ hưu trí, trí thức, người có uy tín là người dân tộc thiểu số; chức sắc, chức việc, nhà tu hành các tôn giáo và cán bộ, công chức, viên chức, đoàn viên, hội viên trong hệ thống chính trị đang công tác tại các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể.

Các đại biểu được giới thiệu khái quát về lịch sử hình thành và phát triển cũng như vai trò, ý nghĩa của vùng đất Tây Nam bộ.

Trên cơ sở thực tiễn và khoa học, buổi họp mặt nhằm trang bị kiến thức phản bác lại luận điệu tuyên truyền, xuyên tạc lịch sử của các thế lực thù địch, các tổ chức phản động và nhất quán quan điểm trong công tác vận động quần chúng; tập trung làm rõ mối quan hệ gắn bó, đoàn kết giữa các dân tộc, tôn giáo.

Qua đó, giúp các đại biểu hiểu rõ hơn về lịch sử vùng đất Tây Nam bộ, đồng thời càng khẳng định chủ quyền biên giới, cũng như tăng cường khối đại đoàn kết các dân tộc trong quá trình xây dựng và phát triển vùng đất này nói riêng và của đất nước nói chung./.

CTV Kim Ngân – Quang Huy

Chia sẻ bài viết