Tiếng Việt | English

07/02/2018 - 16:34

Họp mặt ngành Nông nghiệp Long An

Ngày 07/02/2018, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tổ chức họp mặt ngành Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Long An.

Tại cuộc họp mặt, Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn - Lê Văn Hoàng thông tin tình hình phát triển nông nghiệp của tỉnh Long An trong năm 2017 và kế hoạch 2018.

Họp mặt ngành Nông nghiệp tỉnh Long An.

Sản xuất nông nghiệp năm 2017 được các cấp, các ngành chuyên môn quan tâm chỉ đạo chặt chẽ; công tác chuyển giao khoa học - kỹ thuật được chủ động tăng cường, góp phần khắc phục các tác động do thời tiết, dịch bệnh, giúp ngành đạt mức tăng trưởng dương đến cuối năm. Tốc độ tăng trưởng ngành năm 2017 đạt 1,19%/kế hoạch 1,5%, trong đó, lĩnh vực nông nghiệp tăng 0,97%, lâm nghiệp tăng 3,14% và thủy sản tăng 4,21%.

 Năm 2018, ngành tiếp tục đẩy mạnh thực hiện tái cơ cấu ngành Nông nghiệp theo hướng nâng cao giá trị gia tăng và phát triển bền vững, đặc biệt là triển khai thực hiện hiệu quả Đề án Phát triển nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao gắn với tái cơ cấu ngành Nông nghiệp, trong đó chủ yếu xây dựng 4 vùng sản xuất ứng dụng công nghệ cao: Lúa,  rau,  thanh long và  bò thịt, nhằm tạo bước đột phá phát triển của tỉnh đến năm 2020.

Cán bộ ngành Nông nghiệp qua các thời kỳ, chụp ảnh lưu niệm tại cuộc họp mặt.

Bên cạnh đó, ngành tăng cường liên kết sản xuất, mời gọi đầu tư vào lĩnh vực nông nghiệp và phát triển nông thôn, nhằm nâng cao giá trị gia tăng và phát triển bền vững theo hướng liên kết “4 nhà” gắn với xây dựng nông thôn mới; coi trọng chất lượng, gắn sản xuất với công nghiệp chế biến và kết nối chặt chẽ với thị trường tiêu thụ, nhằm nâng cao đời sống vật chất cho người dân. Phấn đấu tốc độ tăng trưởng toàn ngành năm 2018 đạt 1,5%./.

Huỳnh Phong

Chia sẻ bài viết