Tiếng Việt | English

01/02/2019 - 16:21

Hợp nhất Đoàn khối Các cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh Long An

Phó Bí thư Đảng ủy khối Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh Long An - Trương Minh Quang chủ trì công bố quyết định hợp nhất Đoàn khối các Cơ quan tỉnh và Đoàn khối Doanh nghiệp tỉnh thành Đoàn khối Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh.

Phó Bí thư Đảng ủy khối Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh Long An - Trương Minh Quang (thứ 3, trái qua) trao quyết định hợp nhất Đoàn khối các Cơ quan tỉnh và Đoàn khối Doanh nghiệp tỉnh

Theo đó, Ban Chấp hành Đoàn khối Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh lâm thời, nhiệm kỳ 2017-2022 gồm 25 đồng chí: Bí thư, 2 phó bí thư, 4 ủy viên ban thường vụ và 18 ủy viên ban chấp hành. Đồng chí Lê Công Tiếp được chỉ định giữ chức vụ bí thư; 2 đồng chí (Võ Thúy An và Phạm Minh Trí) giữ chức phó bí thư.

Ban Chấp hành Đoàn khối Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh lâm thời chụp ảnh lưu niệm cùng lãnh đạo Đảng ủy khối Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh, cán bộ Tỉnh đoàn

Phó Bí thư Đảng ủy khối Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh Long An - Trương Minh Quang nhấn mạnh, việc hợp nhất 2 đoàn khối nhằm thực hiện việc sắp xếp tinh gọn tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tỉnh theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 6 (khóa XII), được cụ thể hóa bằng Đề án số 02-ĐA/TU của Tỉnh ủy.

Đồng thời, yêu cầu Ban Chấp hành mới sớm ổn định tổ chức bộ máy; khẩn trương xây dựng Nghị quyết sát hợp với nhiệm vụ và tình hình của khối trên tinh thần hợp nhất các chỉ tiêu, nhiệm vụ của Nghị quyết Đại hội 2 khối (cơ quan, doanh nghiệp) trước đây để tập trung lãnh đạo, triển khai thực hiện có hiệu quả./.

Phong Nhã

Chia sẻ bài viết