Tiếng Việt | English

06/07/2018 - 17:16

Hợp tác xã Dương Xuân được chọn làm điểm của tỉnh

Ngày 05/7, UBND huyện Châu Thành, tỉnh Long An triển khai kế hoạch xây dựng Hợp tác xã (HTX) Dương Xuân (xã Dương Xuân Hội) trở thành HTX điểm của huyện và tỉnh.

Đại biểu dự hội nghị triển khai kế hoạch xây dựng HTX điểm

HTX Dương Xuân có 110 thành viên với diện tích sản xuất trên 46ha. Các thành viên HTX sản xuất có nề nếp, theo quy trình VietGAP, không sử dụng phân gà tươi, thuốc bảo vệ thực vật,...Hiện tại, có 35 thành viên sản xuất thanh long ƯDCNC với 22ha.

Khi được chọn làm HTX điểm của tỉnh và huyện, theo kế hoạch, đến cuối năm 2018, HTX có 100% xã viên ƯDCNC trong sản xuất, góp phần thực hiện thắng lợi chương trình đột phá theo Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ X và Nghị quyết 03 của Huyện Ủy Châu Thành.

HTX  điểm được tỉnh hỗ trợ hoàn thành việc củng cố tổ chức bộ máy hoạt động, có phương án sản xuất kinh doanh, kinh phí từ chương trình sản xuất nông nghiệp ƯDCNC, được tập huấn kỹ năng phát triển kinh tế hợp tác,…Nông dân là thành viên HTX được tập huấn quy trình sản xuất thanh long ƯDCNC, hướng dẫn ghi chép nhật ký sản xuất, xây dựng thương hiệu, chi phí chứng nhận sở hữu về chất lượng hàng hóa,…/.

Minh Trực

Chia sẻ bài viết