Tiếng Việt | English

05/08/2020 - 09:52

Chào mừng Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện Thạnh Hóa lần thứ VII, nhiệm kỳ 2020 - 2025

Hướng đến phát triển kinh tế nhanh và bền vững

Với lợi thế là vùng cửa ngõ Đồng Tháp Mười, huyện Thạnh Hóa, tỉnh Long An có tiềm năng phát triển bền vững trên các lĩnh vực, nhất là xúc tiến thương mại và kêu gọi thu hút đầu tư cơ sở chế biến nông sản, đặc biệt là công nghiệp năng lượng. Phát triển nông nghiệp đi vào chiều sâu gắn với chuyển dịch cơ cấu kinh tế đúng hướng là mục tiêu được huyện xác định nhằm tạo ra tăng trưởng nhanh và bền vững.

Hệ thống kết cấu hạ tầng được đầu tư nâng cấp giúp việc mở rộng liên kết vùng và thu hút đầu tư hiệu quả

Hệ thống kết cấu hạ tầng được đầu tư nâng cấp giúp việc mở rộng liên kết vùng và thu hút đầu tư hiệu quả

Thành tựu đã đạt nhiệm kỳ 2015-2020 là tiền đề quan trọng để Thạnh Hóa triển khai các giải pháp sớm đưa Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện nhiệm kỳ 2020-2025 vào cuộc sống. Các chương trình đột phá, công trình trọng điểm, các dự án hoàn thành; hệ thống kết cấu hạ tầng được đầu tư nâng cấp giúp việc mở rộng liên kết vùng và thu hút đầu tư hiệu quả.

Bí thư Huyện ủy Thạnh Hóa - Nguyễn Thị Thu Trinh cho biết: “Thời gian tới, huyện tập trung phát triển nông nghiệp đi vào chiều sâu gắn với chuyển dịch cơ cấu kinh tế nhằm phát triển kinh tế nhanh và bền vững. Đảng bộ huyện xác định sẽ tăng dần tỷ trọng ngành công nghiệp và giảm dần tỷ trọng ngành nông nghiệp. Huyện phấn đấu đến năm 2025, tỷ trọng ngành nông nghiệp là 48%, công nghiệp đạt 45% và thương mại - dịch vụ là 7%. Để đạt mục tiêu này, huyện tập trung thực hiện hiệu quả 3 chương trình đột phá: Chương trình Phát triển nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao (ƯDCNC) gắn với tái cơ cấu ngành nông nghiệp; Chương trình Huy động nguồn lực đầu tư các trục đường giao thông gắn với phát triển dân cư, thương mại, dịch vụ và du lịch sinh thái; Chương trình Quy hoạch phát triển công nghiệp và thương mại - dịch vụ dọc tuyến Quốc lộ 62, N2 trên địa bàn huyện Thạnh Hóa”.

Đồng thời, huyện triển khai thực hiện 2 công trình trọng điểm: Đầu tư đường Nguyễn Văn Tiếp; Nhựa hóa đường vào khu nông nghiệp ƯDCNC nhằm tạo ra kết cấu hạ tầng đồng bộ để phục vụ phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội của huyện.

Huyện tiếp tục ứng dụng cơ giới hóa vào sản xuất nhằm tăng lợi nhuận cho nhà nông

Huyện tiếp tục ứng dụng cơ giới hóa vào sản xuất nhằm tăng lợi nhuận cho nhà nông

Huyện có gần 2.300ha lúa ƯDCNC đang sản xuất hiệu quả. Thời gian tới, huyện chú trọng nâng cao chất lượng và hiệu quả sản xuất lúa ƯDCNC trong vùng quy hoạch và nhân rộng trên địa bàn tất cả các xã. Phấn đấu mở rộng diện tích sản xuất thêm 2.000ha; đồng thời, phấn đấu sản lượng lúa chất lượng cao thu hoạch hàng năm đạt 90%. Huyện tiếp tục duy trì và nâng cao các nhãn hiệu hàng hóa nông sản hiện có, xây dựng quy trình đề xuất cấp tỉnh công nhận sản phẩm OCOP các mặt hàng chủ lực của huyện theo Đề án “Mỗi xã một sản phẩm”.

Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện - Nguyễn Văn Tạo cho biết: “Đi đôi với mở rộng và nâng cao chất lượng, hiệu quả sản xuất lúa ƯDCNC, huyện tiếp tục hoàn chỉnh các vùng chuyên canh kết hợp xây dựng mối liên kết trong sản xuất và tiêu thụ nông sản. Huyện tiếp tục kêu gọi các doanh nghiệp đầu tư phát triển trồng trọt, chăn nuôi trang trại kết hợp với chế biến nông sản theo hướng ƯDCNC và bảo đảm vệ sinh môi trường. Ngoài ra, huyện tiếp tục huy động sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị trong thực hiện Chương trình mục tiêu Quốc gia về xây dựng nông thôn mới. Phấn đấu đến năm 2025, có 8/10 xã đạt chuẩn văn hóa, nông thôn mới, trong đó có 2 xã đạt chuẩn văn hóa, nông thôn mới nâng cao”.

Thời gian tới, huyện chú trọng nâng cao chất lượng và hiệu quả sản xuất lúa ứng dụng công nghệ cao trong vùng quy hoạch

Thời gian tới, huyện chú trọng nâng cao chất lượng và hiệu quả sản xuất lúa ứng dụng công nghệ cao trong vùng quy hoạch

Cùng với quan tâm phát triển kinh tế, huyện tập trung thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ phát triển văn hóa, xã hội. Phấn đấu đến năm 2025, huyện có trên 70% trường đạt chuẩn quốc gia, thanh niên trong độ tuổi từ 18-21 tốt nghiệp THPT hoặc tương đương đạt trên 85% nhằm góp phần thiết thực thực hiện Chương trình đào tạo - phát huy nguồn nhân lực của huyện. Số bác sĩ trên vạn dân đạt 8 bác sĩ; nâng tỷ lệ người dân tham gia bảo hiểm y tế đạt 95%. Chú trọng thực hiện tốt nhiệm vụ quốc phòng, an ninh, tăng cường đối ngoại, giữ vững ổn định chính trị, trật tự, an toàn xã hội; đẩy mạnh công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị ngày càng trong sạch, vững mạnh.

Với tinh thần “Đoàn kết - Dân chủ - Kỷ cương - Phát triển bền vững”, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân huyện Thạnh Hóa tiếp tục nêu cao ý chí tự lực, tự cường, đoàn kết và cùng nhau quyết tâm thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội của huyện. Qua đó, góp phần đưa Thạnh Hóa phát triển nhanh và bền vững, đời sống người dân ngày càng nâng cao.

HƯỚNG VỀ ĐẠI HỘI

  • Giám đốc Trung tâm Y tế huyện Thạnh Hóa - Lê Văn Thanh:

Nhằm góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển KT-XH của huyện nhiệm kỳ mới, ngành Y tế tiếp tục nâng trình độ chuyên môn, tăng cường đầu tư trang thiết bị y tế, thực hiện tốt việc đổi mới phong cách, thái độ phục vụ của đội ngũ cán bộ, nhân viên y tế, từng bước xây dựng cơ sở y tế xanh, sạch, đẹp nhằm nâng cao chất lượng phục vụ, hướng đến sự hài lòng của người bệnh. Việc triển khai công tác phòng, chống dịch bệnh, nhất là các bệnh truyền nhiễm nguy hiểm như sốt xuất huyết, bệnh do vi-rút Zika, đại dịch Covid-19, tay - chân - miệng, bạch hầu,... cũng được ngành Y tế xác định là nhiệm vụ quan trọng. Ngoài ra, ngành thực hiện hiệu quả các chương trình mục tiêu y tế - dân số nhằm bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân. Trung tâm Y tế huyện thường xuyên luân chuyển cán bộ từ huyện về xã nhằm thực hiện tốt công tác khám, chữa bệnh, nhất là khám, chữa bệnh bảo hiểm y tế, giúp người dân, đặc biệt là người nghèo tiếp cận các dịch vụ y tế. Phấn đấu nhiệm kỳ tới nâng cấp bệnh viện từ 100 giường lên 120 giường; 100% trạm y tế xã có bác sĩ phục vụ và đạt Bộ tiêu chí quốc gia về y tế; trên 90% trẻ em dưới 1 tuổi được tiêm chủng đầy đủ.

  • Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Tân Đông - Huỳnh Hoa Thuấn:

Là xã được huyện giao chỉ tiêu thực hiện “về đích” nông thôn mới (NTM) cuối năm 2020, ngay sau đại hội, xã huy động mọi nguồn lực, khẩn trương thực hiện tiêu chí giao thông và môi trường, củng cố các tiêu chí đã đạt, phấn đấu đến tháng 10-2020, xã đạt 19/19 tiêu chí NTM và hoàn thành hồ sơ để đề xuất tỉnh kiểm tra công nhận. Qua đó, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện. Để đạt mục tiêu này, chúng tôi tăng cường tuyên truyền, vận động nhân dân về lợi ích, hiệu quả, vai trò của người dân trong xây dựng NTM; phát huy vai trò của Mặt trận, các ngành, đoàn thể trong vận động đoàn viên, hội viên và nhân dân thực hiện phong trào thi đua yêu nước gắn với xây dựng NTM.

  • Cán bộ hưu trí huyện Thạnh Hóa - Nguyễn Thanh Nhanh:

Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện Thạnh Hóa nhiệm kỳ 2020-2025, tôi quan tâm nhất là vấn đề nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao. Tôi mong muốn nhiệm kỳ mới, Huyện ủy xây dựng các chương trình hành động và triển khai các giải pháp nhằm tạo đột phá trong thực hiện cánh đồng liên kết, lấy nông nghiệp công nghệ cao làm mũi nhọn. Đẩy mạnh truyền thông giúp người dân chủ động ứng dụng tiến bộ khoa học - kỹ thuật vào sản xuất; tăng cường xúc tiến thương mại, xây dựng nền nông nghiệp hàng hóa phát triển bền vững, tạo ra sản phẩm đạt chất lượng và đầu ra ổn định./.

Quang Nguyên

Chia sẻ bài viết