Tiếng Việt | English

15/06/2017 - 08:57

Huy động thành công 6.450 tỉ đồng trái phiếu Chính phủ

 

Ảnh minh họa. (Nguồn: TTXVN)

Ngày 14/6, Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX) đã tổ chức phiên đấu thầu trái phiếu Chính phủ do Kho bạc Nhà nước phát hành với tổng khối lượng gọi thầu 5.000 tỉ đồng cho 4 loại kỳ hạn: 5 năm (1.500 tỉ đồng), 7 năm (1.500 tỉ đồng), 10 năm (1.000 tỉ đồng) và 30 năm (1.000 tỉ đồng).

Trái phiếu kỳ hạn 5 năm có 12 thành viên tham gia dự thầu, khối lượng dự thầu hợp lệ đạt 4.561 tỉ đồng và lãi suất đặt thầu nằm trong khoảng 4,99-5,50%/năm.

Kết quả, huy động thành công 1.500 tỉ đồng trái phiếu 5 năm với lãi suất trúng thầu 5%/năm, thấp hơn 0,05%/năm so với lãi suất trúng thầu phiên trước đó (ngày 07/6).

Phiên thầu phụ trái phiếu kỳ hạn 5 năm gọi thầu 450 tỉ đồng, có 6 thành viên tham gia và khối lượng dự thầu hợp lệ là 2.100 tỉ đồng, kết quả huy động thành công 450 tỉ đồng.

Trái phiếu kỳ hạn 7 năm có 11 thành viên tham gia dự thầu, khối lượng dự thầu hợp lệ đạt 5.601 tỉ đồng và lãi suất đặt thầu nằm trong khoảng 5,23-5,80%/năm.

Kết quả, huy động được 1.450 tỉ đồng trái phiếu 7 năm với lãi suất trúng thầu 5,29%/năm, thấp hơn 0,04%/năm so với lãi suất trúng thầu phiên trước đó (ngày 07/6).

Phiên thầu phụ trái phiếu kỳ hạn 7 năm gọi thầu 450 tỉ đồng, có 5 thành viên tham gia và khối lượng dự thầu hợp lệ là 2.050 tỉ đồng, kết quả huy động thành công 450 tỉ đồng.

Trái phiếu kỳ hạn 10 năm có 13 thành viên tham gia dự thầu, khối lượng dự thầu hợp lệ đạt 6.346 tỉ đồng và lãi suất đặt thầu nằm trong khoảng 5,75-6,30%/năm.

Kết quả, huy động thành công 1.000 tỉ đồng trái phiếu 10 năm với lãi suất trúng thầu 5,79%/năm, thấp hơn 0,12%/năm so với lãi suất trúng thầu phiên trước đó (ngày 31/5).

Phiên thầu phụ trái phiếu kỳ hạn 10 năm gọi thầu 300 tỉ đồng, có 5 thành viên tham gia và khối lượng dự thầu hợp lệ là 918 tỉ đồng, kết quả huy động thành công 300 tỉ đồng.

Trái phiếu kỳ hạn 30 năm có 9 thành viên tham gia dự thầu, khối lượng dự thầu hợp lệ đạt 3.570 tỉ đồng và lãi suất đặt thầu nằm trong khoảng 7,34-8,00%/năm.

Kết quả, huy động thành công 1.000 tỉ đồng trái phiếu 30 năm với lãi suất trúng thầu 7,38%/năm, thấp hơn 0,12%/năm so với lãi suất trúng thầu phiên trước đó (ngày 07/6). Phiên thầu phụ trái phiếu kỳ hạn 30 năm gọi thầu 300 tỉ đồng, có 5 thành viên tham gia và khối lượng dự thầu hợp lệ là 1.496 tỉ đồng, kết quả huy động thành công 300 tỉ đồng.

Kể từ đầu năm 2017, Kho bạc Nhà nước đã huy động thành công gần 115.975 tỉ đồng trái phiếu Chính phủ thông qua đấu thầu tại Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội./.

Theo TTXVN

Chia sẻ bài viết