Tiếng Việt | English

11/07/2018 - 15:24

Huy động xã hội hóa phương tiện tránh thai, hàng hóa sức khỏe sinh sản

Ngày 11/7, Tổng Cục Dân số - Kế hoạch hóa gia đình (DS-KHHGĐ) tổ chức Hội thảo và tập huấn triển khai mô hình xã hội hóa phương tiện tránh thai (PTTT), hàng hóa sức khỏe sinh sản (SKSS) theo phân khúc thị trường năm 2018 cho cán bộ làm công tác DS trên địa bàn tỉnh Long An. Dự Hội thảo có Phó Vụ trưởng Vụ Cơ cấu và Chất lượng DS, Giám đốc Đề án 818 – Thạc sĩ, bác sĩ Phạm Hồng Quân.

Đại biểu được trang bị kỹ năng phân phối sản phẩm của Đề án 818

Đề án 818 về “Xã hội hóa cung cấp PTTT và dịch vụ KHHGĐ/SKSS tại khu vực thành thị và nông thôn phát triển giai đoạn 2015 - 2020” được triển khai tại 63 tỉnh, thành phố. Đề án nhằm đáp ứng nhu cầu ngày càng cao và đa dạng của người dân; bảo đảm công bằng xã hội, sự bền vững của chương trình DS-KHHGĐ; huy động và nâng cao hiệu quả các nguồn lực.

Mục tiêu của đề án đến năm 2020 có ít nhất 1 chủng loại PTTT mới được đưa vào Việt Nam; ít nhất 1 chủng loại PTTT hoặc hàng hóa KHHGĐ/SKSS mới được sản xuất tại Việt Nam; 100% cấp tỉnh tại địa bàn đề án có Trung tâm tư vấn và cung ứng dịch vụ cấp tỉnh thực hiện xã hội hóa cung cấp PTTT, hàng hóa và dịch vụ KHHGĐ/SKSS; 100% cấp huyện có cơ sở y tế thực hiện xã hội hóa cung cấp dịch vụ KHHGĐ/SKSS; 100% cấp xã có cơ sở thực hiện xã hội hóa cung cấp PTTT, hàng hóa KHHGĐ/SKSS.

Giai đoạn 1 (2015 - 2017), đề án chủ yếu nghiên cứu, thử nghiệm mô hình; triển khai rộng các loại hình dịch vụ, củng cố cơ sở vật chất; đẩy mạnh truyền thông, vận động tài trợ; bổ sung, hoàn thiện văn bản quy phạm pháp luật thúc đẩy thị trường.

Giai đoạn 2 triển khai từ năm 2018 - 2020 với các nội dung: Đánh giá giai đoạn 1; điều chỉnh chính sách, triển khai toàn diện các nhiệm vụ, giải pháp thực hiện các mục tiêu của đề án.

Xã hội hoá PTTT, hàng hóa và dịch vụ KHHGĐ/SKSS là xu thế tất yếu của nền kinh tế thị trường. Đây cũng là một trong những giải pháp huy động đóng góp của xã hội, tăng đầu tư cho công tác DS-KHHGĐ.

Theo Chi Cục trưởng Chi Cục DS-KHHGĐ Long An – Trần Thị Liễu, việc triển khai xã hội hóa được đưa vào thang điểm thi đua phong trào DS-KHHGĐ của tỉnh. Tuy nhiên, các sản phẩm của đề án chưa thu hút người dân tìm hiểu, sử dụng; đội ngũ thực hiện đề án còn e ngại khi tham gia phân phối sản phẩm. Hội thảo và tập huấn được tổ chức giúp các đại biểu được trang bị kỹ năng phân phối sản phẩm trực tiếp và lợi ích khi tham gia phân phối sản phẩm Đề án 818; nội dung, định mức chi, khung chi phí phân phối, quản lý, điều hành;...Qua đó, góp phần thực hiện hiệu quả mục tiêu đề án./.

Ngọc Mận – Huỳnh Hương

Chia sẻ bài viết