Tiếng Việt | English

09/10/2015 - 15:29

Kết luận cuối cùng về vụ MH-17 của nhóm chuyên gia Bellingcat

Mảnh vỡ máy bay MH17 tại hiện trưởng ở làng Grabove, miền Đông Ukraine. (Nguồn: AFP)

Nhóm chuyên gia độc lập