Tiếng Việt | English

22/11/2019 - 08:46

Kết nối yêu thương

Ngày 23/11/1946, Hội Hồng thập tự Việt Nam (nay là Hội Chữ thập đỏ) được chính thức thành lập. Trải qua 73 xây dựng và phát triển, Hội Chữ thập đỏ Việt Nam đã góp phần chăm sóc sức khỏe và đời sống nhân dân, kịp thời phục vụ công cuộc đấu tranh giành độc lập, tự do, thống nhất nước nhà, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Hội luôn thể hiện vai trò là tổ chức chuyên trách làm công tác nhân đạo của nhân dân, vì hạnh phúc của nhân dân.

Hội Chữ thập đỏ Việt Nam hoạt động vì mục tiêu nhân đạo - hòa bình - hữu nghị, góp phần thực hiện mục tiêu dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh, vì hạnh phúc của nhân dân. Hội đã có nhiều đóng góp thiết thực trong đời sống xã hội như cứu trợ khẩn cấp và trợ giúp nhân đạo,giúp đỡ người khuyết tật, người già không nơi nương tựa, trẻ em mồ côi, người có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn; góp phần bảo vệ và nâng cao sức khỏe nhân dân, tham gia phòng, chống dịch bệnh; sơ cấp cứu ban đầu khi có thiên tai, hỏa hoạn, tai nạn giao thông. Đặc biệt, hiến máu nhân đạo là hoạt động nổi bật của các cấp hội trong thời gian qua, góp phần chữa bệnh, cứu sống nhiều người. Thông qua các hoạt động trên, hội tiếp tục tuyên truyền, lan tỏa các giá trị nhân đạo, tinh thần đoàn kết, tương thân tương ái của dân tộc, thực hiện chính sách an sinh xã hội của Đảng và Nhà nước. Từ đó, góp phần thiết thực trong phong trào xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh, xây dựng đời sống văn hóa. Nhiều cán bộ, hội viên rất tích cực trong vận động xây dựng cầu, đường giao thông nông thôn, kéo nước sạch, nước hợp vệ sinh; tặng học bổng, tập sách, phương tiện đi lại cho học sinh nghèo; tặng nhà, quà, cơm từ thiện, tiền cho người nghèo, hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, gặp hoạn nạn, trẻ mồ côi,...

Mặc dù hiện nay, đời sống kinh tế được nâng lên nhưng vẫn còn một số người dân rất cần sự hỗ trợ của cộng đồng, nhất là Hội Chữ thập đỏ các cấp. Tỉnh đang tập trung thực hiện Đề án 02-ĐA/TU, ngày 29/12/2017 của Tỉnh ủy về sắp xếp tinh gọn tổ chức bộ máy, nâng cao hiệu quả hoạt động của hệ thống chính trị tỉnh Long An theo Nghị quyết số 18-NQ/TW, 19-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng, khóa XII. Theo Đề án này, Hội Chữ thập đỏ các cấp sẽ hoạt động theo nguyên tắc tự chủ, tự nguyện, tự quản, tự bảo đảm kinh phí hoạt động. Do vậy, hội phải không ngừng nâng cao năng lực, khẳng định vị thế, thay đổi phương thức hoạt động. Đồng thời, đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động nhằm lan tỏa các giá trị nhân đạo, tinh thần đoàn kết, tương thân tương ái, chia sẻ, giúp nhau trong cộng đồng,...

Bác Hồ là Chủ tịch danh dự đầu tiên của Hội Chữ thập đỏ Việt Nam đã dạy: “Phải xuất phát từ tình yêu thương nhân dân tha thiết mà góp phần bảo vệ sức khỏe nhân dân và làm mọi việc có thể làm được để giảm bớt đau thương cho họ”. Do đó, tình yêu quê hương, đất nước, đoàn kết, yêu thương nhân dân chính là động lực để mọi người có thể tham gia công tác nhân đạo, giúp đỡ người khác ngay tại địa bàn dân cư. Ai cũng có thể tham gia Hội Chữ thập đỏ, lựa chọn một hoạt động phù hợp, miễn là có tấm lòng nhân đạo vì cộng đồng./.

Kim Quy

Chia sẻ bài viết