Tiếng Việt | English

11/06/2018 - 18:37

Khắc phục những hạn chế về môi trường tại khu công nghiệp

Chiều 11/6, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Long An - Nguyễn Thanh Cang làm Trưởng đoàn đến làm việc với Ban Quản lý Khu kinh tế về việc chấp hành chính sách, pháp luật môi trường tại các khu công nghiệp.

Phó Chủ tịch HĐND tỉnh - Nguyễn Thanh Cang nhấn mạnh cần khắc phục các hạn chế về môi trường, tạo điều kiện thu hút đầu tư

Hiện nay, tỉnh có 16/28  khu công nghiệp (KCN) hoạt động, tỷ lệ lấp đầy đạt 77,68%, thu hút 1.346 dự án (trong đó có 592 dự án FDI và 754 DDI). 100% doanh nghiệp lập hồ sơ môi trường theo quy định.

Tuy nhiên, việc chấp hành các quy định của pháp luật về bảo vệ môi trường của doanh nghiệp tại các KCN vẫn còn nhiều hạn chế. Một số doanh nghiệp chưa có giải pháp hữu hiệu trong công tác phân loại, thu gom, quản lý và xử lý chất thải rắn... Các doanh nghiệp gặp nhiều khó khăn trong công tác thu gom và xử lý chất thải nguy hại.

Tại cuộc làm việc, các thành viên trong Đoàn giám sát đề nghị  Ban Quản lý Khu kinh tế làm rõ các nội dung liên quan đến quản lý, thu gom và xử lý chất thải tại các KCN.

Phó Chủ tịch HĐND tỉnh - Nguyễn Thanh Cang đề nghị Ban Quản lý Khu kinh tế tăng cường phối hợp với sở, ngành liên quan kiểm tra, rà soát các hồ sơ đánh giá tác động về môi trường của các KCN để có hướng xử lý kịp thời đối với các đơn vị vi phạm. Đồng thời, khắc phục các hạn chế về môi trường tại các KCN, tạo điều kiện thuận lợi thu hút đầu tư, góp phần phát triển KT-XH địa phương./.

Thanh Mỹ

Chia sẻ bài viết