Tiếng Việt | English

25/05/2020 - 11:16

Khắc phục những khó khăn, vướng mắc của cơ chế hòa giải, đối thoại

Dự thảo Luật Hòa giải, đối thoại tại Tòa án vẫn còn một số vấn đề lớn, còn nhiều ý kiến khác nhau như kinh phí hòa giải, đối thoại tại tòa án; tiêu chuẩn bổ nhiệm Hòa giải viên...


Kỳ họp thứ 9, Quốc hội khóa XIV. (Ảnh minh họa: Dương Giang/TTXVN)

Dự án Luật Hòa giải, đối thoại tại Tòa án sẽ thảo luận những vấn đề còn ý kiến khác nhau và dự kiến thông qua tại Kỳ họp thứ 9. Trước đó, tại Kỳ họp thứ 8, Quốc hội thảo luận, cho ý kiến về dự án Luật này.

Thí điểm đạt nhiều kết quả tích cực

Những nội dung quy định trong dự thảo Luật trình Quốc hội là một cơ chế pháp lý mới về hòa giải, đối thoại tại tòa án để cơ quan, tổ chức, cá nhân lựa chọn giải quyết tranh chấp. Cơ chế này sẽ huy động được nguồn nhân lực chất lượng cao trong xã hội, góp ph