Tiếng Việt | English

04/07/2019 - 14:46

Khai giảng lớp bồi dưỡng cán bộ nguồn Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Long An

Ngày 04/7, Học viện Chính trị Khu vực II phối hợp Tỉnh ủy Long An tổ chức khai giảng Lớp Bồi dưỡng cán bộ nguồn Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Long An năm 2019 tại Trường Chính trị.

Đại biểu và học viên dự lễ khai giảng

Đến dự có Phó Giám đốc Học viện Chính trị Khu vực II - Tiến sĩ Phan Công Khanh, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy - Nguyễn Văn Được, đại diện lãnh đạo Ban Tổ chức Tỉnh ủy, Trường Chính trị.

Lớp bồi dưỡng được bắt đầu từ ngày 04/7 đến 12/8 với 73 học viên là cán bộ lãnh đạo của các sở, ban, ngành tỉnh và địa phương. Các học viên nghiên cứu khoảng 15 chuyên đề, bao gồm: Những giá trị bền vững của Chủ nghĩa Mác - Lênin; phong cách, đạo đức Hồ Chí Minh với việc rèn luyện cán bộ theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) của Đảng; tình hình thế giới có tác động đến Việt Nam; chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới; xây dựng và hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường định hướng Xã hội Chủ nghĩa, phát triển kinh tế Nhà nước và kinh tế tư nhân trong tình hình mới;…

Phát biểu tại lễ khai giảng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy - Nguyễn Văn Được nhấn mạnh, lớp bồi dưỡng có ý nghĩa quan trọng, chuẩn bị nhân sự cho Đại hội Đảng các cấp trong tỉnh, nhiệm kỳ 2020 - 2025. Vì vậy, ông đề nghị các học viên nghiêm túc thực hiện, bố trí, sắp xếp thời gian hợp lý việc học với công việc cơ quan để hoàn thành tốt nhiệm vụ./.

Thanh Nga

Chia sẻ bài viết