Tiếng Việt | English

18/09/2019 - 10:18

Khai giảng Lớp Bồi dưỡng công tác tuyên giáo cơ sở năm 2019

Ngày 18/9, Trường Chính trị tỉnh Long An phối hợp Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ khai giảng Lớp Bồi dưỡng công tác tuyên giáo cơ sở năm 2019 cho hơn 200 học viên là cán bộ phụ trách tuyên giáo cấp xã trong toàn tỉnh.

Đại biểu và các học viên tại Lễ khai giảng lớp học

Thời gian của lớp bồi dưỡng từ ngày 18 đến 20/9. Theo đó, các học viên được thông tin về tình hình biển Đông và công tác bảo vệ chủ quyền biển, đảo thiêng liêng của Tổ quốc; phương pháp nắm bắt, điều tra, phân tích, tổng hợp và định hướng dư luận xã hội; một số vấn đề lý luận và thực tiễn về công tác tuyên giáo cơ sở; nhận diện âm mưu, thủ đoạn chống phá của các thế lực thù địch trên lĩnh vực tư tưởng, văn hóa và giải pháp nâng cao chất lượng công tác đấu tranh hiện nay; công tác khoa giáo cơ sở; công tác lịch sử Đảng của tỉnh những năm qua và một số nhiệm vụ trọng tâm. 

Lớp bồi dưỡng nhằm cập nhật kiến thức, nâng cao trình độ, kỹ năng, nghiệp vụ cho cán bộ phụ trách tuyên giáo cấp xã. Qua đó, các học viên có cơ hội trao đổi, thảo luận, chia sẻ kinh nghiệm để vận dụng sáng tạo vào thực tiễn công tác; từng bước đổi mới, nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền, vận động nhân dân thực hiện tốt các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ chính trị tại địa phương./.

Phạm Ngân

Chia sẻ bài viết