Tiếng Việt | English

07/08/2018 - 14:49

Khai giảng lớp bồi dưỡng ngạch chuyên viên khóa 60

Ngày 07/8, Trường Chính trị Long An phối hợp Sở Nội vụ tổ chức khai giảng Lớp bồi dưỡng ngạch chuyên viên khóa 60 cho công chức, viên chức trên địa bàn tỉnh.

Khai giảng Lớp bồi dưỡng ngạch chuyên viên khóa 60

Lớp bồi dưỡng ngạch chuyên viên khóa 60 có 106 học viên. Khóa học diễn ra trong 2 tháng, gồm các nhóm kiến thức cơ bản: Nhà nước trong hệ thống chính trị; Nhà nước - Trung tâm hệ thống chính trị; xây dựng nhà nước pháp quyền XHCN Việt Nam trong khuôn khổ đổi mới tổ chức và hoạt động của hệ thống chính trị nước ta,…

Thông qua lớp bồi dưỡng nhằm nâng cao năng lực, trình độ, góp phần hoàn chỉnh tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp cho đội ngũ công chức, viên chức theo quy định./.

Hùng Thanh

Chia sẻ bài viết