Tiếng Việt | English

18/12/2015 - 10:55

Khai giảng lớp Trung cấp lý luận chính trị hành chính C99

Sáng nay (18-12-2015), Trường Chính trị tỉnh Long An tổ chức khai giảng lớp Trung cấp chính trị hành chính hệ vừa làm vừa học.

 

Phó Hiệu trưởng Trường chính trị - Võ Thị Bích trao quyết định cho ban cán sự lớp.

Tham dự lớp học có 84 học viên là cán bộ, viên chức trong khối các cơ quan tỉnh.

Thông qua lớp học, các học viên sẽ được trang bị các kiến thức về thế giới quan và phương pháp luận khoa học của chủ nghĩa Mác – Lê Nin, tư tưởng Hồ Chí Minh, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và những kiến thức cơ bản khác theo đúng chương trình Trung cấp lý luận – hành chính của Học viện Chính trị Quốc gia TP. HCM.

Dự kiến lớp học sẽ kéo dài trong 14 tháng./.

Kiên Định
 

Chia sẻ bài viết