Tiếng Việt | English

12/08/2020 - 16:32

Khai mạc Đại hội Đại biểu Đảng bộ huyện Cần Đước lần thứ XII, nhiệm kỳ 2020 – 2025

Sáng 12/8, huyện Cần Đước, tỉnh Long An chính thức khai mạc Đại hội Đại biểu Đảng bộ huyện lần thứ XII, nhiệm kỳ 2020 – 2025 với sự tham gia 249 đại biểu đại diện cho 3.235 đảng viên trong Đảng bộ.

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy – Nguyễn Văn Được (trái) tặng hoa chúc mừng đại hội

Dự đại hội có Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy - Nguyễn Văn Được; UV.BTV Tỉnh ủy, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội, Chủ tịch UBMTTQ Việt Nam tỉnh Long An - Trương Văn Nọ; lãnh đạo các Ban Xây dựng Đảng Tỉnh ủy; đại diện các sở, ban, ngành tỉnh; các đồng chí lãnh đạo huyện Cần Đước qua các thời kỳ.

Nhiệm kỳ qua, Đảng bộ huyện Cần Đước thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XI (đạt và vượt 18/19 chỉ tiêu nghị quyết). Nổi bật là tốc độ giá trị sản xuất các ngành hàng chủ yếu bình quân giai đoạn 2016 - 2020 đạt 11,6%/năm. Cơ cấu kinh tế chuyển dịch đúng theo hướng công nghiệp - xây dựng, thương mại - dịch vụ, nông nghiệp.

Khu vực I đạt 2,1% (tăng 0,1% so với chỉ tiêu). Khu vực II đạt 21,64% (tăng 6,64% so với chỉ tiêu). Khu vực III đạt 11,02% (tăng 0,2% so với chỉ tiêu). Đời sống người dân ngày càng cải thiện, thu nhập bình quân đầu người tăng 2,2 lần (từ 39,4 triệu đồng năm 2015 tăng lên 87,63 triệu đồng năm 2020).

Thu ngân sách hàng năm đều vượt cao so với kế hoạch và tăng bình quân 23,84%/năm (tăng 12,34% so với chỉ tiêu nghị quyết đại hội). Kinh tế nông nghiệp gắn với Chương trình đột phá về phát triển nông nghiệp toàn diện, chất lượng cao và bền vững đạt hiệu quả cao, chú trọng nâng cao hiệu quả giá trị gia tăng và phát triển ổn định. Diện tích rau màu duy trì và phát triển ổn định, sản lượng 28.800 tấn/năm.

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy – Nguyễn Văn Được tặng quà và thăm hỏi Mẹ Việt Nam Anh hùng Hồ Thị Lời

Chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới được các cấp ủy Đảng, chính quyền và nhân dân quan tâm thực hiện theo Nghị quyết số 09-NQ/HU, ngày 31/5/2019 của Ban Chấp hành Đảng bộ huyện. Từ 4 xã đạt chuẩn nông thôn mới (25% số xã) ở đầu nhiệm kỳ, đến nay có 12/16 xã (tăng 8 xã, đạt 75% số xã) được công nhận xã nông thôn mới, bình quân các xã của huyện đạt 17,5 tiêu chí. Xây dựng xã Tân Lân đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao.

Công nghiệp - xây dựng tiếp tục phát triển, giá trị sản xuất bình quân đạt 21,64%, khẳng định được vai trò động lực phát triển kinh tế của huyện. Thương mại - dịch vụ có sự chuyển biến tích cực, giá trị sản xuất tăng bình quân 11%/năm.

Phát biểu khai mạc đại hội, Bí thư Huyện ủy Cần Đước – Nguyễn Văn Đát đề nghị toàn thể đại biểu tham dự đại hội cần đánh giá đúng đắn, trung thực kết quả thực hiện nhiệm vụ chính trị của Đảng bộ nhiệm kỳ qua nhằm phát huy hơn nữa những thành tựu đạt được trong thời gian tới và nghiêm túc nhìn nhận những mặt hạn chế, yếu kém. Từ đó, đưa ra những giải pháp cụ thể, mang tính khách quan, thiết thực trong lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội giai đoạn 2020 - 2025.

Riêng về nhân sự, ông cũng yêu cầu các đại biểu cần sáng suốt lựa chọn những đồng chí đủ đức, đủ tài, bảo đảm tiêu chuẩn, có tính kế thừa để bầu vào Ban Chấp hành Đảng bộ huyện lần thứ XII, nhiệm kỳ 2020 – 2025; đồng thời lựa chọn những đại biểu xứng đáng để bầu vào Đoàn đại biểu dự Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Long An lần thứ XI, nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Dự đại hội có 249 đại biểu đại diện cho hơn 3.235 đảng viên trong Đảng bộ

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy – Nguyễn Văn Được ghi nhận và đánh giá cao những kết quả huyện đạt được trong nhiệm kỳ qua. Để phát huy lợi thế và phát triển kinh tế địa phương trong nhiệm kỳ tới, ông đề nghị: “Huyện cần tập trung huy động mọi nguồn lực, phát huy tối đa lợi thế phát triển nhanh và đồng bộ về công nghiệp – xây dựng, thương mại – dịch vụ, dân cư – đô thị. Đồng thời, đẩy mạnh sản xuất nông nghiệp theo chuỗi giá trị, ứng dụng công nghệ cao, xứng đáng với vị thế huyện trọng điểm phát triển kinh tế tỉnh; phát huy kinh tế đi đôi với thực hiện nhiệm vụ văn hóa – xã hội, không ngừng nâng cao đời sống vật chất của người dân; tiếp tục đổi mới, tăng cường công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng, nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở Đảng và đảng viên; nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý chính quyền, chất lượng hoạt động của Mặt trận và các đoàn thể”./.

Huỳnh Phong – Kim Thoa

Chia sẻ bài viết