Tiếng Việt | English

03/12/2018 - 09:11

Khai mạc Hội nghị Tỉnh ủy Long An lần thứ 14

Sáng 03/12, Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Long An lần thứ 14, khóa X chính thức khai mạc.

Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh – Phạm Văn Rạnh phát biểu tại hội nghị

Hội nghị sẽ thảo luận, thông qua Báo cáo tổng kết thực hiện Nghị quyết Tỉnh ủy năm 2018, Nghị quyết Tỉnh ủy về phương hướng, nhiệm vụ năm 2019 và Chương trình làm việc của Tỉnh ủy năm 2019; cho ý kiến đối với Kế hoạch xây dựng cơ bản, dự toán ngân sách nhà nước năm 2019 và Kế hoạch tài chính ngân sách 3 năm (2019-2021); bàn một số vấn đề về công tác cán bộ.

Đại biểu biểu quyết thông qua chương trình làm việc

Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh – Phạm Văn Rạnh đề nghị: Ngoài các nhiệm vụ và giải pháp trọng tâm, hội nghị đề xuất thêm các nhiệm vụ, giải pháp hiệu quả, khả thi để bảo đảm năm 2019 phấn đấu đạt tốc độ tăng trưởng kinh tế đề ra và triển khai đạt kết quả cơ bản các chương trình đột phá, công trình trọng điểm theo Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ X.  Trong đó, cần nghiên cứu, đề xuất một số nhiệm vụ, giải pháp cụ thể, hướng vào nguyên nhân của những tồn tại, hạn chế, nhất là những nội dung kéo dài nhiều năm.

Hội nghị diễn ra đến trưa ngày 04/12./.

Thanh Hiểu

Chia sẻ bài viết