Tiếng Việt | English

12/07/2018 - 09:23

Khai mạc kỳ họp thứ 10, HĐND tỉnh Long An khóa IX

Sáng 12/7, kỳ họp thứ 10 (kỳ họp lệ giữa năm 2018), HĐND tỉnh Long An khóa IX, nhiệm kỳ 2016-2021 chính thức khai mạc.

Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh – Phạm Văn Rạnh phát biểu khai mạc kỳ họp

Phát biểu tại kỳ họp, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh – Phạm Văn Rạnh nêu rõ: Trong 6 tháng đầu năm 2018, mặc dù còn gặp nhiều khó khăn nhưng với sự nỗ lực, quyết tâm của cả hệ thống chính trị, của cộng đồng doanh nghiệp và các tầng lớp nhân dân, tình hình kinh tế - xã hội của tỉnh phát triển tích cực, đạt nhiều kết quả phấn khởi. Kinh tế tăng trưởng đạt mức cao nhất kể từ đầu nhiệm kỳ Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ X đến nay (đạt 10,96%/cùng kỳ là 8,81%) và tương đối đều ở cả 3 khu vực. Bên cạnh kết quả còn một số hạn chế làm ảnh hưởng đến sự phát triển của tỉnh.

Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch HĐND tỉnh nhấn mạnh: Tại kỳ họp này, các đại biểu cần tập trung đánh giá nghiêm túc, toàn diện, đúng mức các kết quả đã đạt, đi sâu phân tích những khó khăn, tồn tại, hạn chế, chỉ ra nguyên nhân khách quan, chủ quan, xác định rõ trách nhiệm của từng cấp, từng ngành, từng địa phương trong việc chỉ đạo, tổ chức thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm; đề ra các nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm trong 6 tháng cuối năm để cùng quyết tâm thực hiện.

Đại biểu dự kỳ họp

Kỳ họp dự kiến diễn ra trong gần 2 ngày (12-13/7) với nhiều nội dung quan trọng: UBND tỉnh sẽ trình HĐND tỉnh xem xét thông qua các nghị quyết. Thường trực HĐND, UBND tỉnh, các ban của HĐND tỉnh theo chức năng, nhiệm vụ sẽ báo cáo tiếp thu, giải trình các vấn đề của đại biểu HĐND tỉnh đặt ra qua thảo luận, đóng góp ý kiến tại các tổ trước kỳ họp và thảo luận trên hội trường về các nội dung quan trọng. Thường trực HĐND tỉnh sẽ điều hành phiên chất vấn và trả lời chất vấn về các nội dung trình tại kỳ họp./.

Thanh Hiểu

Chia sẻ bài viết