Tiếng Việt | English

06/12/2018 - 09:07

Khai mạc kỳ họp thứ 12, HĐND tỉnh Long An khóa IX

Sáng 06/12, HĐND tỉnh Long An khóa IX khai mạc kỳ họp thứ 12 nhằm xem xét, quyết định các vấn đề quan trọng của kỳ họp lệ cuối năm theo luật định và các vấn đề quan trọng khác thuộc thẩm quyền.

 Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh – Phạm Văn Rạnh phát biểu khai mạc kỳ họp

Phát biểu tại kỳ họp, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh – Phạm Văn Rạnh yêu cầu: Các vị đại biểu HĐND tỉnh nêu cao tinh thần trách nhiệm, phát huy dân chủ, thể hiện rõ chính kiến, bản lĩnh, trí tuệ của mình khi thảo luận, tranh luận, quyết định các vấn đề quan trọng và thực hiện quyền giám sát, chất vấn tại kỳ họp.

Ông đề nghị các cơ quan trình, cơ quan thẩm tra và các cơ quan có liên quan, nhất là UBND tỉnh cầu thị lắng nghe, tiếp thu nghiêm túc các ý kiến thảo luận của đại biểu HĐND tỉnh và các kiến nghị của cử tri gửi đến kỳ họp để giải trình, tiếp thu thỏa đáng, hợp lý.

Bên cạnh đó, Thường trực HĐND tỉnh mong muốn đại diện cử tri, đại biểu khách mời; cán bộ, công chức, viên chức, cử tri và nhân dân trong tỉnh dành thời gian quan tâm theo dõi, tham gia ý kiến, góp phần để kỳ họp thành công tốt đẹp.

Đại biểu biểu quyết thông qua chương trình kỳ họp

Theo chương trình, trong ngày làm việc đầu tiên (06/12), Thường trực HĐND tỉnh sẽ trình Báo cáo công tác năm 2018 và phương hướng, nhiệm vụ chủ yếu năm 2019 của Thường trực HĐND tỉnh; Báo cáo kết quả giám sát chuyên đề “Việc thực hiện công tác cải cách hành chính trên địa bàn tỉnh”; Dự thảo Nghị quyết về chuyên đề giám sát; Báo cáo tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri trước kỳ họp thứ 12, HĐND tỉnh khóa IX.

UBND tỉnh sẽ trình HĐND tỉnh xem xét thông qua các nghị quyết về: Phê chuẩn tổng quyết toán thu - chi ngân sách tỉnh năm 2017; điều chỉnh kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016 - 2020; thông qua danh mục dự án chuyển mục đích sử dụng đất từ đất trồng lúa sang đất phi nông nghiệp và danh mục các dự án cần thu hồi đất trong năm 2018 trên địa bàn tỉnh; phê duyệt chỉ tiêu biên chế công chức năm 2019;…

Thường trực HĐND tỉnh, UBND tỉnh, các Ban của HĐND tỉnh theo chức năng, nhiệm vụ sẽ báo cáo tiếp thu, giải trình các vấn đề của đại biểu HĐND tỉnh đặt ra qua thảo luận, đóng góp ý kiến tại các Tổ trước kỳ họp. Tiếp đó, đại biểu HĐND tỉnh thảo luận trên hội trường về các nội dung quan trọng, còn có ý kiến khác nhau.

Kỳ họp thứ 12, HĐND tỉnh Long An khóa IX diễn ra trong 2 ngày 06 và 07/12

Trong ngày làm việc thứ hai (07/12), Thường trực HĐND tỉnh sẽ trình tóm tắt Báo cáo giám sát kết quả giải quyết ý kiến, kiến nghị của cử tri phản ánh trước và sau kỳ họp thứ 10 (kỳ họp lệ giữa năm 2018), HĐND tỉnh khóa IX. Chủ tịch HĐND tỉnh trình HĐND tỉnh dự kiến chương trình phiên chất vấn và trả lời chất vấn. Chiều cùng ngày, đại biểu HĐND tỉnh họp phiên thông qua nghị quyết và bế mạc kỳ họp thứ 12./.

 Thanh Hiểu

Chia sẻ bài viết