Tiếng Việt | English

12/05/2020 - 13:43

Khẩn trương chuẩn bị đại hội

Sau thời gian tạm ngưng tập trung cho công tác phòng, chống dịch Covid-19, hiện nay, các địa phương, đơn vị trong tỉnh tiếp tục chuẩn bị, tổ chức đại hội (ĐH) Đảng các cấp theo sự chỉ đạo của Thường trực Tỉnh ủy.

Chủ động thực hiện

Theo Bí thư Huyện ủy Bến Lức - Trần Hoàng Nhân, công tác tổ chức triển khai, quán triệt Chỉ thị số 35-CT/TW và các văn bản liên quan về ĐH các cấp tiến tới ĐH đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XI, nhiệm kỳ 2020-2025, được Ban Thường vụ Huyện ủy quan tâm, chỉ đạo thực hiện nghiêm túc, chặt chẽ. Trong đó, chú trọng quán triệt sâu, kỹ về mục đích, yêu cầu và những quan điểm chỉ đạo của Trung ương, của Tỉnh ủy đã tạo sự thống nhất trong các cấp ủy và toàn thể đảng viên.

Đảng bộ xã Thanh Phú, huyện Bến Lức là đơn vị đầu tiên tổ chức đại hội

Thời gian qua, Ban Thường vụ Huyện ủy chỉ đạo các cấp ủy, chính quyền, MTTQ, các tổ chức chính trị - xã hội tăng cường công tác nắm tình hình, diễn biến tư tưởng của cán bộ, đảng viên, quần chúng nhân dân và tình hình giải quyết đơn, thư khiếu nại, tố cáo, giải quyết vấn đề bức xúc trong quá trình chuẩn bị ĐH Đảng. Đồng thời, đẩy mạnh công tác tuyên truyền gắn với các phong trào thi đua yêu nước, thiết thực lập thành tích chào mừng ĐH.

Thông tin từ Ban Tổ chức Huyện ủy Bến Lức, nhằm giúp cấp ủy cơ sở chuẩn bị nội dung và nhân sự ĐH được sâu sát kịp thời, Ban Thường vụ Huyện ủy phân công các đồng chí ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy, huyện ủy viên phụ trách các xã, thị trấn, tăng cường chỉ đạo, theo dõi, kiểm tra, đôn đốc các đảng bộ, chi bộ trong việc chuẩn bị ĐH bảo đảm đúng tinh thần chỉ đạo của cấp trên và quy trình công tác chuẩn bị nội dung văn kiện gắn với công tác chuẩn bị nhân sự.

Qua ĐH điểm của xã Thanh Phú, Ban Thường vụ Huyện ủy nghiêm túc rút kinh nghiệm và chỉ đạo các đồng chí Thường vụ Huyện ủy phụ trách tăng cường kiểm tra, theo dõi, hướng dẫn các xã, thị trấn chuẩn bị kỹ nội dung văn kiện ĐH, nhất là xây dựng báo cáo chính trị sát tình hình của địa phương, đơn vị, chuẩn bị kỹ về công tác nhân sự phải bảo đảm tiêu chuẩn và có cơ cấu hợp lý. Đến nay, các đảng bộ, chi bộ cơ sở cơ bản hoàn thành công tác chuẩn bị, sẵn sàng tổ chức ĐH.

Đối với công tác chuẩn bị ĐH Đảng bộ huyện, Ban Thường vụ Huyện ủy đã tổ chức hội nghị mở rộng các ngành chuyên môn để lấy ý kiến thống nhất về số liệu đánh giá kết quả thực hiện, các chỉ tiêu chủ yếu, chương trình đột phá, công trình trọng điểm, nhiệm vụ, giải pháp cho nhiệm kỳ tới. Đến thời điểm này, huyện hoàn chỉnh dự thảo báo cáo chính trị lần 3 để đưa xuống ĐH cấp cơ sở thảo luận và tiếp tục lấy ý kiến đóng góp các đối tượng theo quy định.

Nhằm chủ động trong công tác nhân sự ĐH, nhất là nguồn cán bộ nữ, cán bộ trẻ, huyện mạnh dạn bố trí, sắp xếp, luân chuyển cán bộ trước ĐH đối với một số xã và cấp huyện. Thời gian qua, huyện bổ nhiệm và giới thiệu ứng cử 15 trường hợp, trong đó có một số cán bộ trẻ như Chánh Văn phòng HĐND-UBND huyện, Chủ tịch Hội Nông dân huyện, Bí thư Huyện đoàn,... Nhìn chung, công tác chuẩn bị ĐH được thực hiện đúng quy trình, đạt yêu cầu và tiến độ đề ra.

Chuẩn bị sẵn sàng

Tại huyện Thủ Thừa, những ngày này, ngoài tập trung làm tốt công tác phòng, chống dịch Covid-19, công tác chuẩn bị sẵn sàng cho việc tổ chức ĐH cấp cơ sở và cấp huyện nhiệm kỳ 2020-2025 cũng đang được ráo riết thực hiện. Theo Ban Tổ chức Huyện ủy, ngày 08-5-2020 ĐH điểm cấp cơ sở khối xã, thị trấn của huyện là ĐH Đảng bộ xã Mỹ Thạnh đã được tiến hành. Sau ĐH này, huyện tổ chức rút kinh nghiệm và bố trí ngày tổ chức ĐH cho các Đảng bộ, chi bộ còn lại.

Thủ Thừa chọn Đảng bộ khối Vận làm đại hội điểm cấp cơ sở khối cơ quan, doanh nghiệp

Đảng bộ huyện Thủ Thừa hiện có 32 tổ chức cơ sở Đảng trực thuộc (12 đảng bộ xã, thị trấn và 20 đảng bộ, chi bộ cơ quan). Thực hiện theo Chỉ thị số 35-CT/TW của Bộ Chính trị, kế hoạch và hướng dẫn của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, các đảng bộ, chi bộ cơ sở đều xây dựng kế hoạch cụ thể về tổ chức ĐH nhiệm kỳ 2020-2025 của đơn vị mình. Huyện đã thành lập Ban Tổ chức ĐH và một số tiểu ban để tập trung chỉ đạo việc chuẩn bị nội dung, nhân sự ĐH.

Song song đó, huyện thành lập các tổ thẩm định văn kiện ĐH đảng bộ, chi bộ cơ sở. Sau khi thẩm định một số đơn vị, tổ thẩm định góp ý chỉnh sửa nội dung văn kiện, đồng thời tham mưu Ban Thường vụ Huyện ủy ban hành đề cương hướng dẫn để cơ sở thực hiện thống nhất, đồng bộ. Đến nay, báo cáo chính trị của các đảng bộ, chi bộ cơ sở và báo cáo kiểm điểm của cấp ủy trong nhiệm kỳ cơ bản được Ban Thường vụ Huyện ủy thống nhất thông qua.

Cùng với chuẩn bị văn kiện, các cấp ủy cơ sở tập trung lãnh đạo thực hiện công tác nhân sự ĐH cấp mình theo đúng quy trình. Trong đó, chú trọng đánh giá, rà soát, điều chỉnh, bổ sung quy hoạch cán bộ, gắn chuẩn bị nhân sự ĐH với chuẩn bị nhân sự chủ chốt HĐND, UBND nhiệm kỳ 2021-2026. Cơ cấu cán bộ nữ, trẻ trong ban chấp hành, ban thường vụ cũng được quan tâm thực hiện, bảo đảm tiêu chuẩn và mang tính kế thừa.

Về ĐH cấp huyện, việc tổ chức lấy ý kiến đóng góp văn kiện được thực hiện chặt chẽ, theo trình tự kế hoạch. Đối với dự thảo báo cáo chính trị, sau khi tiểu ban văn kiện hoàn thành xong dự thảo đã thông qua Ban Thường vụ Huyện ủy đóng góp, tổ chức lấy ý kiến cán bộ hưu trí, các sở, ngành tỉnh (bằng văn bản) và lấy ý kiến nhân sĩ, trí thức,… Đến nay, việc lấy ý kiến đã xong, huyện hoàn thiện văn kiện gửi đảng bộ, chi bộ trực thuộc để đóng góp trong ĐH nhiệm kỳ 2020-2025.

Đối với công tác nhân sự, Ban Tổ chức Huyện ủy cho biết, dự kiến số lượng cấp ủy huyện nhiệm kỳ 2020-2025 là 39 đồng chí, ủy viên ban thường vụ cấp ủy 11 đồng chí. Hiện, đã thực hiện xong quy trình giới thiệu nhân sự tái cử và nhân sự giới thiệu mới theo hướng dẫn. Cùng với đó, huyện lãnh đạo thực hiện tốt công tác tư tưởng trong việc sắp xếp, bố trí và thực hiện chế độ, chính sách đối với các đồng chí không tái cử khóa mới theo quy định và hướng dẫn của cấp trên.

Không riêng tại Bến Lức hay Thủ Thừa mà các đảng bộ, chi bộ cơ sở trên địa bàn tỉnh đều chuẩn bị sẵn sàng cho ĐH nhiệm kỳ 2020-2025. Qua đó, tạo được sự phấn khởi, yên tâm, tin tưởng của cán bộ, đảng viên và nhân dân hướng về ĐH Đảng các cấp./.

An Kỳ

Chia sẻ bài viết