Tiếng Việt | English

06/01/2018 - 11:28

Khẩn trương xây dựng kế hoạch thực hiện, sớm đưa nghị quyết vào cuộc sống 

Đó là yêu cầu của Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh – Phạm Văn Rạnh tại Hội nghị cán bộ toàn tỉnh triển khai kế hoạch, đề án của Tỉnh ủy cụ thể hóa thực hiện Nghị quyết Hội nghị Trung ương 6, khóa XII, tổ chức vào sáng ngày 05/01.

Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh – Phạm Văn Rạnh yêu cầu, các cấp ủy Đảng, chính quyền, đoàn thể khẩn trương xây dựng kế hoạch thực hiện, sớm đưa nghị quyết vào cuộc sống

Tại hội nghị, Phó Chủ tịch UBND tỉnh – Hoàng Văn Liên triển khai đến đại biểu Kế hoạch của Tỉnh ủy thực hiện Nghị quyết số 20-NQ/TW, ngày 25/10/2017 của Ban Chấp hành Trung ương khóa XII về tăng cường công tác bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân trong tình hình mới và Nghị quyết số 21-NQ/TW về công tác dân số trong tình hình mới.

Theo đó, kế hoạch đề ra chỉ tiêu phấn đấu: Đến năm 2025, tuổi thọ trung bình của người dân đạt 74,5 tuổi, tỷ lệ tham gia bảo hiểm y tế đạt 95% dân số, trên 90% dân số được quản lý sức khỏe, tỷ lệ hài lòng của người dân với dịch vụ y tế đạt trên 80%; đến năm 2030, tuổi thọ trung bình của người dân đạt 75 tuổi, tỷ lệ tham gia bảo hiểm y tế trên 95%, trên 95% dân số được quản lý sức khỏe, tỷ lệ hài lòng của người dân với dịch vụ y tế đạt trên 90%, cơ bản chấm dứt các dịch bệnh AIDS, lao và loại trừ sốt rét,…

Về công tác dân số trong tình hình mới, kế hoạch yêu cầu, đến năm 2020, toàn tỉnh tiếp tục duy trì hiệu quả mức sinh thay thế; phấn đấu con số trung bình/mỗi cặp vợ chồng trong độ tuổi sinh đẻ ở mức 2 con; tỷ lệ giới tính khi sinh 103-106 nam/100 nữ; 95% phụ nữ mang thai được tầm soát ít nhất 4 loại bệnh tật bẩm sinh phổ biến nhất; tỷ lệ dân số đô thị đạt trên 45%; 100% dân số được đăng ký, quản lý trong hệ thống cơ sở dữ liệu dân cư thống nhất trên quy mô toàn quốc.

Đối với việc sắp xếp tinh gọn tổ chức bộ máy, nâng cao chất lượng hoạt động của hệ thống chính trị tỉnh Long An theo Nghị quyết Trung ương 6, khóa XII, Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy – Nguyễn Thanh Hải cho biết, mục tiêu của Đề án là tinh giản biên chế đồng bộ, gọn nhẹ, gắn với cơ cấu lại, nâng cao chất lượng, sử dụng hiệu quả đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức. Từ đó, phấn đấu đến năm 2021, giảm tối thiểu 10% biên chế cán bộ, công chức và 10% biên chế sự nghiệp hưởng lương từ ngân sách nhà nước so năm 2015; đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức có số lượng, cơ cấu chức danh và tiêu chuẩn chuyên môn nghiệp vụ, khung năng lực theo vị trí việc làm.

Đại biểu bỏ phiếu giới thiệu nhân sự bổ sung Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa X, nhiệm kỳ 2015-2020 

Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh – Phạm Văn Rạnh yêu cầu, ngay sau hội nghị này, các cấp ủy Đảng, chính quyền, đoàn thể trong tỉnh căn cứ kế hoạch, đề án của Tỉnh ủy khẩn trương, chủ động xây dựng kế hoạch, xác định nội dung, lộ trình, phân công, phân cấp nhiệm vụ và giải pháp cụ thể, hiệu quả, khả thi để lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện phù hợp với tình hình và điều kiện ở địa phương, cơ quan, đơn vị, bảo đảm việc triển khai tổ chức thực hiện được tiến hành chặt chẽ, đồng bộ, đạt mục đích yêu cầu đề ra.

Bên cạnh đó, người đứng đầu cấp ủy địa phương, đơn vị phải chịu trách nhiệm về kết quả lãnh đạo cụ thể hóa thực hiện kế hoạch, đề án của Tỉnh ủy theo thẩm quyền và lĩnh vực đơn vị được phân công phụ trách. Đồng thời quan tâm lãnh đạo thực hiện chặt chẽ công tác kiểm tra, giám sát, hướng dẫn, đôn đốc thường xuyên; kịp thời phát hiện, chấn chỉnh, khắc phục những hạn chế, khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện, hạn chế sai phạm đến mức tối đa.

Bí thư Tỉnh ủy nhấn mạnh, việc triển khai thực hiện các kế hoạch, đề án của Tỉnh ủy cụ thể hóa thực hiện Nghị quyết Hội nghị Trung ương 6, khóa XII, phải song song, đồng bộ với việc thực hiện nhiệm vụ năm 2018, phấn đấu đạt và vượt các chỉ tiêu nghị quyết Tỉnh ủy đề ra.

Dịp này, những cán bộ chủ chốt tiến hành bỏ phiếu giới thiệu nhân sự bổ sung Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa X, nhiệm kỳ 2015-2020, đối với 4 đồng chí: Phạm Xuân Bách – Phó trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy; Nguyễn Thành Vững – Phó trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy; Nguyễn Hồng Mai – Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh; Dương Văn Tuấn – Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện Thủ Thừa./.

Hồng Anh

Chia sẻ bài viết