Tiếng Việt | English

09/01/2018 - 11:09

Khánh Hưng phấn đấu tái công nhận xã nông thôn mới

Với sự nỗ lực, phấn đấu của cả hệ thống chính trị và sự đồng thuận của người dân, cuối năm 2014, xã Khánh Hưng, huyện Vĩnh Hưng, tỉnh Long An được UBND tỉnh công nhận xã nông thôn mới (NTM). Tuy nhiên, sau khi rà soát theo bộ tiêu chí (TC) mới, xã có 4 TC bị giảm. Hiện, địa phương tập trung thực hiện các TC chưa đạt với quyết tâm cao để được tái công nhận xã NTM trong năm 2018.

Hoàn thành thêm 1 tiêu chí 

Tháng 7/2014, xã Khánh Hưng được UBND tỉnh công nhận xã NTM. Việc thực hiện Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng NTM mang lại hiệu quả thiết thực, bộ mặt nông thôn có nhiều đổi mới, tạo sự chuyển biến mạnh mẽ về nhận thức của người dân trong việc thực hiện các TC NTM, huy động tốt các nguồn xã hội hóa, kết cấu hạ tầng khu vực nông thôn được quan tâm đầu tư, đời sống người dân từng bước được cải thiện và nâng cao.

Khánh Hưng còn 30 căn nhà tạm chiếm tỷ lệ 1,8%

Khánh Hưng còn 30 căn nhà tạm chiếm tỷ lệ 1,8%

Xây dựng xã NTM đã khó, giữ vững danh hiệu lại càng khó hơn, nhưng với sự quyết tâm, nỗ lực của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân xã Khánh Hưng, đến nay, các TC được duy trì, giữ vững và nâng chất. Các TC chưa đạt, đạt thấp cũng được tập trung thực hiện. Năm 2017, xã hoàn thành thêm TC nhà ở dân cư. Địa phương triển khai các dự án giảm nghèo, phát động các phong trào xây dựng Quỹ Vì người nghèo, mái ấm tình thương nhằm hỗ trợ nhà ở cho các hộ nghèo, khó khăn; đồng thời rà soát số nhà tạm của những hộ có hộ khẩu thường trú trên địa bàn để có phương án hỗ trợ. Đến nay, xã còn 30/1.683 nhà tạm, chiếm 1,8%.

Chủ tịch UBND xã Khánh Hưng - Bùi Văn Hiệu cho biết, để thực hiện chương trình xây dựng NTM đạt hiệu quả cao, phải dựa trên nguyện vọng chính đáng của người dân, quán triệt sâu sắc nguyên tắc “Dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra và dân thụ hưởng”. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức của cán bộ, đảng viên và người dân về ý nghĩa, tầm quan trọng của việc xây dựng NTM, tạo niềm tin cao để phát huy vai trò chủ thể của người dân, nhất là huy động nguồn lực từ dân. Tăng cường công tác phối hợp giữa ban chỉ đạo với các ngành, đoàn thể trong quá trình thực hiện, đồng thời phải xây dựng, phát hiện những điển hình tiên tiến để biểu dương, nhân rộng,...

Quyết tâm thực hiện

Cuối năm 2017, xã còn 3 TC chưa đạt là môi trường, hộ nghèo, y tế. Về TC môi trường, tỷ lệ hộ có nhà tiêu, nhà tắm, bể chứa nước sinh hoạt hợp vệ sinh, bảo đảm 3 sạch đạt 68,3% (theo quy định phải đạt 70%). Tỷ lệ người dân tham gia bảo hiểm y tế chỉ đạt 60% (quy định 80%). Đối với TC hộ nghèo, xã còn 97/1.683 hộ, chiếm 5,8%.

Người dân phải nỗ lực vươn lên thoát nghèo

Người dân phải nỗ lực vươn lên thoát nghèo

Theo Chủ tịch UBND xã Khánh Hưng - Bùi Văn Hiệu, địa phương xây dựng kế hoạch và đề ra giải pháp, quyết tâm thực hiện hoàn thành các TC còn lại để được tái công nhận xã NTM trong năm nay. Cụ thể, đối với TC môi trường, tiếp tục triển khai chương trình nước sạch và vệ sinh môi trường. Tổ chức tốt việc thu gom, xử lý rác thải, nước sinh hoạt và chăn nuôi. Tuyên truyền người dân nâng cao nhận thức, bảo vệ, xây dựng cảnh quan môi trường xanh, sạch, đẹp. Đặc biệt, vận động các hộ dân xóa cầu tiêu chưa hợp vệ sinh gắn với thực hiện các chính sách hỗ trợ phù hợp với từng đối tượng (hộ).

Đối với TC y tế, tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động người dân tham gia bảo hiểm y tế tự nguyện, nhất là đối tượng học sinh và người lao động. Đồng thời, có kế hoạch bố trí nguồn vốn trong việc nâng cấp, sửa chữa cơ sở vật chất, trang thiết bị y tế, không ngừng nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ cho đội ngũ cán bộ y tế cơ sở. Đối với TC hộ nghèo, huy động nguồn lực đầu tư kết cấu hạ tầng, khoa học - kỹ thuật, giống, vốn phát triển sản xuất, khuyến khích hỗ trợ phát triển các mô hình kinh tế hiệu quả theo hướng liên kết, hợp tác bền vững, lâu dài; đồng thời, tăng cường vận động, tuyên truyền các hộ nghèo bỏ ý tưởng trông chờ, ỷ lại mà phải nỗ lực vươn lên thoát nghèo.

Có thể nói, kết quả của xã Khánh Hưng trong những năm qua cho thấy sự đồng thuận và tinh thần đoàn kết cao giữa Đảng bộ, chính quyền và nhân dân. Để giữ vững và phát huy danh hiệu xã NTM, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân Khánh Hưng tiếp tục nỗ lực, phấn đấu không ngừng./.

Văn Đát

Chia sẻ bài viết