Tiếng Việt | English

10/09/2019 - 15:12

Khi “Dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra, dân thụ hưởng”

Đến thời điểm hiện tại, 12/12 xã của huyện Châu Thành, tỉnh Long An được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới (NTM) và huyện Châu Thành cũng chính thức hoàn thành 9/9 tiêu chí xây dựng huyện NTM. Thành công đó ngoài sự nỗ lực của các cấp ủy Đảng, chính quyền, còn có sự đóng góp rất lớn từ các tầng lớp nhân dân.Khi “Dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra, dân thụ hưởng” thì việc xây dựng NTM (XDNTM) sẽ thành công.

Hòa Phú - Điển hình xây dựng nông thôn mới

Mặc dù không phải là một trong số các xã điểm đầu tiên của tỉnh XDNTM nhưng với quyết tâm của cả hệ thống chính trị và nỗ lực của người dân, cuối năm 2013, Hòa Phú trở thành 1 trong 8 xã đầu tiên của Long An hoàn thành xây dựng xã NTM. Và đến nay, Hòa Phú lại tiếp tục chặng đường mới, chặng đường trở thành xã đầu tiên của tỉnh đạt chuẩn bộ tiêu chí xã NTM nâng cao. Theo Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND xã Hòa Phú - Bùi Văn Hòn, XDNTM đã khó nhưng giữ vững và phấn đấu nâng chất để đạt xã NTM nâng cao lại càng khó hơn. Do đó, ngay sau khi được công nhận xã NTM vào năm 2014, Đảng ủy, UBND xã bắt tay vào việc xây dựng kế hoạch để nâng chất các tiêu chí. Đặc biệt, đối với các tiêu chí khó, đòi hỏi nguồn vốn lớn, khi triển khai thực hiện, địa phương đều lấy ý kiến người dân, tập trung tuyên truyền để người dân hiểu XDNTM là trách nhiệm, quyền lợi của chính mình. “Trong thực hiện, mọi vấn đề liên quan đến XDNTM đều công khai, minh bạch, dân chủ, lấy ý kiến rộng rãi trong dân, t