Tiếng Việt | English

11/05/2018 - 03:30

Khi lòng dân đã thuận

Thời gian qua, việc đầu tư xây dựng hạ tầng giao thông nông thôn mang lại nhiều lợi ích cho xã Long Hiệp, huyện Bến Lức, tỉnh Long An. Nhờ đó, diện mạo nông thôn có nhiều thay đổi, đời sống người dân ngày càng nâng cao,...

Đường tỉnh 833B, ấp Chánh, xã Long Hiệp trong giai đoạn thi công

Từ khi chính quyền địa phương phát động xây dựng nông thôn mới, người dân nhiệt tình hưởng ứng. Mỗi ấp đều có những cách làm hay, việc làm cụ thể để vận động người dân tham gia. Thực hiện tiêu chí về giao thông nông thôn, toàn xã có trên 500 hộ tình nguyện hiến đất làm các tuyến đường: Đường tỉnh 833B, đường Phước Toàn,... Đặc biệt, có những hộ nghèo, thu nhập thấp cũng sẵn sàng hiến đất vì lợi ích chung của cộng đồng như hộ ông Đỗ Quang Vĩnh (hiến 26m2 đất thổ), hộ bà Ngô Thị Phương Dung (hiến 110m2 đất lúa) khi có chủ trương làm Đường tỉnh 833B. Ngoài hiến đất, vật kiến trúc, người dân ấp Voi Lá còn góp kinh phí cùng Nhà nước bêtông lộ Voi Lá, mỗi hộ góp 3,5 triệu đồng. Trong đó, tiêu biểu có hộ ông Trần Minh Tuấn góp 7 triệu đồng, hộ ông Phạm Văn Nghĩ góp 20 triệu đồng. Hiện tại, tuyến đường hoàn thành và đưa vào sử dụng, góp phần tạo điều kiện đi lại, vận chuyển hàng hóa thuận lợi hơn.

Có được kết quả trên là nhờ thực hiện tốt công tác tuyên truyền, vận động người dân tham gia xây dựng nông thôn mới của chính quyền, MTTQ và các tổ chức, đoàn thể chính trị - xã hội xã Long Hiệp./.

UBMTTQ Việt Nam huyện Bến Lức

Chia sẻ bài viết