Tiếng Việt | English

06/06/2017 - 19:54

Khiếu nại của ông Lê Long Huỳnh: Đề nghị khởi kiện ra tòa

Ông Lê Long Huỳnh, ngụ ấp 1, xã Quê Mỹ Thạnh, huyện Tân Trụ, tỉnh Long An có đơn kiến nghị gửi đến Báo Long An với nội dung: Vào năm 1989, ông có khai thác tuyến hành khách cố định nội tỉnh bằng xe ôtô (biển số 62M-1030), hoạt động tuyến Vĩnh Hưng - Nhựt Tảo.

Bến xe Vĩnh Hưng

Đến ngày 29/6/2012, Sở Giao thông Vận tải (GTVT) ban hành Công văn số 1469/SGTVT-VT đóng tuyến Vĩnh Hưng - Nhựt Tảo. Sau đó, Sở GTVT cho ông hoạt động tuyến Vĩnh Hưng - Tân Trụ 5 tài/tháng, hoạt động được 17 tháng, thì vào ngày 02/5/2015, Ban Quản trị Hợp tác xã Dịch vụ Vận tải thủy bộ Vĩnh Hưng (HTXVH) ban hành quyết định thu hồi phù hiệu tuyến cố định Vĩnh Hưng - Tân Trụ và ngưng cấp lệnh không cho xe ông hoạt động.

Vụ việc này được các cấp, các ngành liên quan tổ chức đối thoại trực tiếp và có nhiều văn bản trả lời đối với ông Lê Long Huỳnh. Tuy nhiên, ông Huỳnh không thống nhất và tiếp tục kiến nghị đến các cơ quan thẩm quyền xem xét, giải quyết.

Theo Biên bản đối thoại ngày 29/3/2017 giữa Sở GTVT, UBND huyện Vĩnh Hưng, các ngành liên quan và ông Lê Long Huỳnh thì việc ban hành Văn bản số 1469/SGTVT-VT, ngày 29/6/2012 của Sở GTVT về việc đóng tuyến Vĩnh Hưng - Nhựt Tảo là do đầu tuyến Nhựt Tảo không có bến đi là đúng quy định pháp luật.

Việc ông Huỳnh yêu cầu làm rõ việc HTXVH ra quyết định thu hồi phù hiệu và không bố trí tài chuyến xe biển số 62M-1030. Về việc thu hồi phù hiệu của xe, căn cứ vào các văn bản của Sở GTVT là không đúng, Sở GTVT chỉ yêu cầu thu hồi phù hiệu khi phương tiện vi phạm các quy định về hoạt động vận tải.

Việc phân chia tài chuyến, đề nghị ông Lê Long Huỳnh liên hệ HTXVH để được bố trí tài chuyến cho ông. Yêu cầu ông Lê Long Huỳnh khiếu nại HTXVH đối với quyết định thu hồi phù hiệu và không bố trí tài chuyến đối với ông, nếu không thống nhất có thể kiện ra tòa.

Giám đốc HTXVH - Trần Văn Đức cho biết: Sau khi đóng tuyến Vĩnh Hưng - Nhựt Tảo, HTXVH bổ sung phương tiện 62M-1030 của ông Lê Long Huỳnh chạy tuyến Vĩnh Hưng - Tân Trụ 5 tài/tháng từ ngày 25/12/2013, trong quá trình hoạt động thì xã viên có đơn phản ánh đến HTXVH cho rằng, làm như vậy là trái với nghị quyết hội nghị xã viên, vi phạm luật, điều lệ, nội quy HTX (tuyến này có phương tiện đang hoạt động). Đến ngày 02/5/2015, HTXVH thu hồi phù hiệu tuyến cố định Vĩnh Hưng - Tân Trụ và ngưng cấp lệnh không cho xe ông Huỳnh hoạt động.

Để tạo điều kiện cho phương tiện của ông Lê Long Huỳnh hoạt động, HTXVH qua nhiều lần hội nghị xã viên, đề xuất phương án như hoạt động tài 2 của tuyến Vĩnh Hưng - Tân Trụ, tuyến Khánh Hưng - Tân Trụ, khai thác các tuyến mới Vĩnh Hưng - Bình Phước, Vĩnh Hưng - Tây Ninh nhưng không được sự đồng ý của ông Lê Long Huỳnh; đồng thời, HTXVH có văn bản trả lời kiến nghị đối với ông Huỳnh và đề nghị ông khởi kiện ra tòa để giải quyết nếu có khiếu nại./.

Kiên Cường

Chia sẻ bài viết